Go to Top

Osebna odgovornost družbenikov za obveznosti družbe

Gospodarska družba je pravno-organizacijska oblika podjetja, preko katere to vstopa v pravni promet in v poslovna razmerja na trgu. Ko razmišljate o postopku za ustanovitev podjetja, je razmislek o njegovi organizacijski obliki izjemnega pomena. Katero obliko podjetja boste izbrali je odvisno od različnih dejavnikov. Eden izmed njih je tudi osebna odgovornost družbenikov.

>>> Ustanovitev d. o. o. se na VEM točki DATA opravi povsem enostavno. Kljub temu pa mora tako pomembna odločitev temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje. Vse potrebne informacije lahko dobite na našem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Osebna odgovornost družbenikov

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ločimo osebne in kapitalske družbe. Glavni kriterij za delitev družbe na eno ali drugo obliko pa je osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe. Pri osebnih družbah odgovornost praviloma preide tudi na družbenike, pri kapitalskih pa ne. Te namreč odgovarjajo le s premoženjem družbe.

>>> V treh korakih do ustanovitve d. o. o.

Kapitalske družbe in osebna odgovornost družbenikov

Kapitalske družbe so:

osebna odgovornost družbenikov

  • družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
  • delniška družba (d.d.),
  • evropska delniška družba (SE),
  • komanditna delniška družba (k.d.d.).

Družbeniki kapitalskih družb za obveznosti družbe ne odgovarjajo neposredno, torej ne s svojim premoženjem.

Njihova osnovna obveznost do družbe je le vložek, ki kot ustanovni kapital predstavlja premoženje družbe. S tem vložkom družbenik odgovarja za svoje obveznosti.

>>> Vas zanima ustanovitev d. o. o.? Niste prepričani, če je to prava izbira za vas? Pridružite se nam na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Osebne družbe in osebna odgovornost družbenikov

Osebni družbi sta:

  • družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.).
  • komanditna družba (k.d.).

Družbeniki osebnih družb za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim osebnim premoženjem. Posamezen družbenik odgovarja za obveznosti družbe v sorazmerju z njegovim deležem.

ZGD-1 poleg tega določa, da družbeniki osebnih družb za obveznosti družbe odgovarjajo subsidiarno, To pomeni, da lahko upniki družbe od njih terjajo dolgovano le, če so predhodno od družbe zahtevali izpolnitev obveznosti.

Pri komanditni družbi komplementaji za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, komanditisti pa odgovarjajo samo do vrednosti vložka, ki so ga vložiti v družbo.

>>> Po opravljenem postopku za ustanovitev podjetja vam priporočamo obisk naše Abecede poslovanja. Dobili boste vse informacije, ki jih kot podjetnik morate imeti.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja