Go to Top

Odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca

Odpovedi delovnega razmerja so tako redne,  kot izredne

Odpovedi delovnega razmerja so pravni institut, s katerim lahko ena pogodbena stranka (delodajalec ali delavec) neodvisno od volje druge stranke doseže prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi prenehanje delovnega razmerja.

Informativni izračun plače

Postopke odpovedi delovnega razmerja opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih. Čeprav lahko pogodbo o zaposlitvi odpove tudi delavec, bomo v nadaljevanju predstavili, iz katerih razlogov lahko pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec. Delodajalec lahko poda redno oziroma izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, iz razlogov navedenih v Zakonu o delovnih razmerjih. Za razliko od redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi opredeljuje takojšnje prenehanje delovnega razmerja.

Informativni izračun dohodnine

Odpovedi delovnega razmerja – Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, in sicer zaradi:

1. poslovnega razloga: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca;

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

2. razloga nesposobnosti: nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov.  Ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno.  Neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona.  Zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja;

3. krivdnega razloga: kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja;

4. nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;

5. neuspešno opravljenega poskusnega dela.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Delodajalec lahko delavcu izredno  opravi odpovedi delovnega razmerja, če:

1. delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,

2. delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,

3. je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,

4. delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti,

5. je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju.  Ali pa če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela,

Pravne storitve za delodajalce

6. delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,

7. delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo,

8. delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika. Imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obstoj utemeljenega razloga za redno in zakonitega za izredne odpovedi delovnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi . Je bistven pogoj za zakonitost odpovedi delovnega razmerja. Pomembno pa je tudi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena delavcu v pisni obliki. Delodajalec mora navesti razloge, iz katerih odpoveduje pogodbo o zaposlitvi ter da je pravilno postopkovno vodeno v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

 

Komentarjev (4)

 • Nermin Mašić 17. Aprila 2019 - 21:15 Odgovori

  Pozdravljeni,zanima me će je mozno da mi delodajalec da odpoved će prav sem na poskusnem delovnem razmerju in sem se v tem času v službi poškodoval in sem trenutno v bolniškem staležu.
  lp prosim za odgovor

  • Data, d.o.o. 23. Aprila 2019 - 15:05 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Predlagamo, da se oglasite na svetovanju pri naši pravnici, ki je strokovnjakinja za delovno pravo. Za ponudbo za svetovanje nam lahko pišete na data@data.si ali nas pokličete na 01 6001 528.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Mirjana Jevšnik 6. Aprila 2020 - 22:39 Odgovori

  L.p.Mene zanima,če ti lahko delodajalec da redno odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov in ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas,na istem delovnem mestu pa ostanejo zaposleni delavci z sklenjeno pogodbo za določen čas?

  • DATA d.o.o. 8. Aprila 2020 - 21:04 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za povpraševanje. Žal na vaše povpraševanje ne moremo podati enostavnega odgovora. Zgolj na osnovi prejetih informacij in nepoznavanja za kakšna delovna mesta gre natančnih pojasnil ne moremo podati. Lahko pa nam pištete na data@data.si in zaprosite za ponudbo za pravno svetovanje. Tovrstna svetovanja, kjer se pravniki posvetijo vašemu primeru so plačljiva (120,00 EUR + DDV).

   Lep pozdrav in vse dobro,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja