Go to Top

Oddaja vloge na ZRSZ – zadnji rok 9.5.2020

Oddaja vloge na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) za povračilo izplačanih nadomestil plače je na podlagi novele ZIUZEOP-A ponovno možna za zamudnike. Vendar oddaja vloge ni predvidena zgolj za zamudnike! Vsi delodajalci, ki vloge do sedaj niso oddali, so jo oddali prepozno, ali pa je bila njihova vloga iz drugih razlogov zavrnjena ali zavržena, lahko ponovno vložijo vlogo.

Informativni izračun plače

Novela ZIUZEOP-A je bila objavljena v Uradnem listu dne 30.04.2020. Uporabljati in veljati je začela 01.05.2020. Delodajalec, če niste pravočasno oddali vloge ali izjav za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13.03.2020 ali so od takrat odsotni zaradi višje sile, lahko zanje ponovno oddate vlogo na ZRSZ še do 09.05.2020.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Ste prejeli sklep ZRSZ o zavrženju vloge, ker ste zamudili rok? Ali pa, ste prejeli sklep o zavrnitvi vloge, ker niste imeli poravnanih vseh davčnih obveznosti na dan oddaje vloge? Vam oddaja vloge na ZRSZ dela preglavice? Pokličite in se dogovorite za termin svetovanja pri pravnem svetovalcu!

Prvi korona paket

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Prvi korona paket je začel veljati in uporabljati 11.04.2020. Ta je med drugim določal, da lahko pravico do povračila nadomestila plače uveljavi delodajalec:

 • ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo oz.
 • pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona,

za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve tega zakona. Če delodajalec ni pravočasno poskrbel za to, da je bila oddaja vloge vložena do 19.4.2020, je zamudil rok. V primeru, da je bila oddaja po navedenem datumu, čeprav so bili zaposleni že npr. na čakanju od 13.3., pa je bila takšna vloga zavržena.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Drugi korona paket – oddaja vloge je podaljšana do 9.5.2020

Z drugim korona paketom je zamudnikom dana druga priložnost. Oddaja vloge na ZRSZ je mogoča do 9.5.2020. Pravočasna oddaja vloga na ZRSZ pa ni le eden izmed pogojev za povračilo izplačanih nadomestil plače. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec so tudi:

 1. upad prihodkov:
  1. delodajalci, z upadom prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 % glede na leto 2019;
  2. če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;
  3. če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020;
 2. poravnane vse davčne obveznosti do države:
  1. če ima plačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge;
  2. na dan oddaje vloge ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje vloge
 3. da ni uveden postopek stečaja;
 4. ni prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev. Prav tako  izplačil nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oz. za leto 2020.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja