Go to Top

Novosti za podjetja in podjetnike v novem letu

Z novim koledarjem bodo na vrsti tudi nekatere novosti za podjetja zaradi sprememb zakonodaje, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij in samostojnih podjetnikov.

1. Davčne blagajne

Podjetja, samostojni podjetniki, društva, nevladne organizacije, občinski in državni organi, javna podjetja in vsi drugi, ki vodijo poslovne knjige, izdajajo račune in za njihovo plačilo prejemajo gotovino, bodo morali od 2. januarja 2016 dalje davčno potrjevati račune. Obstajajo sicer izjeme, ki davčnih blagajn ne bodo potrebovali, vendar jih je malo. Vsem ostalim se v soboto izteče uvajalno obdobje in se začne zares. Na Finančni upravi RS so ocenili, da je zavezancev za davčno potrjevanje računov okoli 70.000. O davčnih blagajnah je bilo že veliko povedanega – obveznosti zavezancev  zbrali v prispevku Davčne blagajne: obveznosti po točkah.  Preverite pa tudi, na kaj bodo morali biti pozorni zaposleni, saj bodo finančni inšpektorji z rabo davčnih blagajn preverjali tudi zaposlovanje in delo na črno.

izobraževanje

Davčne blagajne

Še v januarju smo za vas pripravili izobraževanje o davčnem potrjevanju računov. Če se slučajno še niste seznanili z vsemi podrobnostmi novega sistema, vam jih predstavimo v uri in pol.

Več informacij

2. En transakcijski račun za samostojne podjetnike

Od sredine decembra dalje samostojni podjetniki ob registraciji statusa s. p. ne potrebujejo več ločenega transakcijskega računa za svojo dejavnost, ampak bodo lahko uporabljali tako za zasebne namene kot za poslovanje en transakcijski račun. Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je sicer opozorila, da bodo lahko javno objavili le poslovni račun označen z vrsto računa T, v prispevku Se bo res izplačalo, če bo imel samostojni podjetnik en transakcijski račun? Pa smo pisali tudi o tem, da lahko en račun poveča stroške za računovodenje samostojnega podjetnika. Spremembo prinaša spremenjen akon o davčnem postopku (ZDavP-2).

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Nameravate v novem letu vstopiti med normirance? Za vse, ki bodo poslovali na podlagi normiranih odhodkov smo pripravili seminar, na katerem vas seznanimo z vsemi podrobnostmi vašega novega statusa in obveznosti, ki vas čakajo.

Več informacij

3. Iz minimalne plače bodo izvzeti dodatki za nedeljsko in praznično delo.

S 1. januarjem 2016 bodo stopile v veljavo spremembe Zakona o minimalni plači (ZMinP) s katerimi se spreminja opredelitev minimalne plače. Po novem v minimalno plačo ne bodo več zajeti dodatki za delo ob manj ugodnih dnevih in delih dneva – iz minimalne plače bodo izvzeti dodatki za nočno delo, za delo med prazniki in v nedeljo. Več o spremembi smo pisali v prispevkih Minimalna plača: dodatki bodo plačani posebej in Minimalna plača na pragu sprememb, o višini dodatkov pa v prispevku Dodatki k plači tudi do 200 odstotkov urne postavke.

4. Zvišala se bo osnova za obračun prispevkov za samozaposlene.

Z novim letom se bo iz 54 na 56 odstotkov zadnje povprečne letne bruto plače zaposlenih v RS, preračunano na mesec, dvignila osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Spremembo predvideva Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2), o njej pa smo pisali v prispevku V letu 2016 višja osnova za obračun prispevkov za samozaposlene.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ali veste, kako se obračunavajo prispevki v primeru zaposlitve in v primeru samozaposlitve? Kaj za samozaposlenega pomeni status s. p., katere prednosti in slabosti prinaša, vam povemo na brezplačnem seminarju.

Več informacij

5. Upokojenci bodo lahko samostojni podjetniki od dveh ur na dan dalje.

S 1. januarjem 2016 bo začela veljati tudi novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ureja dvojni status upokojencev. Upokojencem bo omogočeno, da kot zaposleni ali kot samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje delajo od dveh ur na dan naprej, za to plačujejo prispevke, a ob tem prejemajo tudi sorazmeren del pokojnine, kot ga določa spremenjen zakon. Če bodo delali 2 uri na dan bodo lahko ob tem prejemali 75 odstotkov pokojnine. Pravica so delne upokojitve ne bo več omejena na 65 let, kaj točno pa prinaša spremenjeni zakon in kakšni so pogoji za delno prejemanje pokojnine ob sočasnem delu, pa si lahko preberete v prispevku Delo upokojencev: plača in 20 odstotkov pokojnine in v prispevku Upokojenci in s. p. vzrok za novo ustavno presojo? Upokojenci bodo morali svoj dvojni status, torej upokojenca in zaposlenega ali samostojnega podjetnika, s tem zakonom uskladiti do 31. januarja 2016.

6. Vračilo ustanovnega kapitala.

Podjetniki, ki so si ob ustanovitvi podjetja izplačali ustanovni kapital v obliki posojila družbeniku, ga bodo morali do sredine avgusta prihodnje leto vrniti v družbo. Spremembo prinaša spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je sicer stopil v veljavo že v letu 2015, vendar za ta del zakona določa prehodno obdobje enega leta. Po tem bodo posojilne pogodbe družbenikom, poslovodstvu ali njihovim družinskim članom nične, kršitelje pa bodo lahko doletele globe. O spremembi smo pisali v prispevku Ustanovitev d. o. o. za 300 evrov, zdaj obvezno vračilo posojila.

7. Strožji pogoji za ustanovitelje podjetij in registracijo statusa samostojnega podjetnika.

S 1. januarjem 2016 bodo pričeli veljati tudi strožji pogoji iz že omenjenega spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) za ustanovitev podjetja ali statusa samostojnega podjetnika s katerimi želi država preprečiti veriženje družb. Kaj točno prinašajo spremembe si lahko preberete v prispevku Ustanovitev d. o. o. in ustanovitev s. p.: novo leto, nova pravila.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Se podajate v svet podjetništva in se vam pri tem poraja nešteto vprašanj? Kaj je mogoče in kaj ni dovoljeno, kakšne obveznosti vas čakajo in kaj morate vedeti, preden se odločite za ustanovitev podjetja ali registracije statusa samostojnega podjetnika, vam povemo na našem skupinskem svetovanju.

Več informacij

8. Finančna uprava RS bo pobotala preveč in premalo plačano, a hkrati imela krajšo pot za izvršbo.

Spremenjen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ob enem transakcijskem računu za samostojne podjetnike, prinaša še dve pomembni novosti na področju poravnave davčnih obveznosti. Razširja se možnost pobota davkov in nedavčnih terjatev s preveč plačanimi prispevki ali davki; s preveč plačanimi prispevki in davki bo lahko po novem davčni organ poravnal tudi globe, stroške postopka, to pa pomeni manj stroškov za zavezanca, saj ne bo potrebno plačati stroškov sklepa davčne izvršbe in stroškov bank.

Hkrati bodo po novem morale banke in hranilnice davčnemu organu obvezno predložiti tudi podatke o depozitih in njihovi višini za davčnega dolžnika, davčni organ pa se bo šele po tem odločil, ali bo nadaljeval davčno izvršbo še na druga, za davčnega zavezanca manj ugodna in praviloma dražja sredstva (premičnine, denarne terjatve, nepremičnine, idr.) ali pa bo za poravnavo davčnih terjatve dovolj denarnih sredstev.  O tem smo že pisali tudi v prispevku Po novem bo šel preveč plačan davek za dolgove.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki se velikokrat ne zavedajo, koliko zakonodaje jih pravzaprav obvezuje, zato vam jo na kratko predstavimo, nato pa se posvetimo inšpekcijskim postopkom. Z vami bomo delili tudi naše izkušnje iz konkretnih inšpekcijskih postopkov.

Več informacij

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja