Go to Top

Nastanitev gostov: Kako po novem poročati o številu nočitev?

Oddajanje različnih nastanitev v najem je v zadnjem času precej priljubljeno. Mnogi se odločijo za oddajanje prek spletnega portala Airbnb, a je treba paziti, da pri tem ne gre za delo na črno. Oddajati je mogoče kot samostojni podjetnik ali registrirani sobodajalec, izpolnjevati pa je treba tudi predpise glede poročanja o številu gostov in nočitev. Če bi tudi vi oddajali nastanitev oziroma to že počnete, preverite, kakšne bodo vaše nove obveznosti.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Bi služili s tem, da bi gostom nudili nastanitev? Preverite poslovno idejo na našem izobraževanju!

Več informacij

Agencija za javnopravne evidence in storite (Ajpes) bo v skladu z Zakonom o gostinstvu in Pravilnikom o registru nastanitvenih obratov s prvim decembrom vzpostavila Register nastanitvenih obratov. Podatki iz registra bodo javni in brezplačno dostopni na Ajpesovi spletni strani.

V register bodo morali vsi tisti, ki gostom nudijo nastanitev, vpisati svoje nastanitvene obrate. Mednje po zakonu spadajo:

Če vas zanima nastanitvena dejavnost, ne spreglejte novosti, ki jih je prinesel nov pravilnik o gostinstvu. Pri ustrezni registraciji dejavnosti pa vam pomagamo v podjetju Data. Ustanovitev podjetja je pri nas povsem brezplačna, poleg tega pa vam pred tem nudimo tudi brezplačno skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Kako vpisati nastanitev v Ajpesov register?

Predpogoj, da zavezanec svojo nastanitev lahko vpiše v Register nastanitvenih obratov je, da je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Zavezanec predloži predlog za vpis, spremembo ali izbris nastanitvenega obrata v/iz registra:

  • neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se predhodno identificira v skladu s sistemom e-Pooblastil2 AJPES ali
  • osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

Register bo vzpostavljen 1. decembra 2017. Obstoječe nastanitve pa morajo biti vanj obvezno vpisane v prehodnem obdobju, ki traja od 1. decembra 2017 do 28. februarja 2018.

Nastanitev ter poročanje o gostih in prenočitvah

Ko bo nastanitev vpisana v register, bo njen ponudnik postali tudi zavezanec za poročanje o številu gostov in številu nočitev.

nastanitev

Po novem bodo lastniki nastanitvenih obratov podatek poročali samo Ajpesu, in sicer prek posebne spletne aplikacije eTurizem. Na ta način se bodo zbirali podatki za namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Podatki se ne bodo več poročali ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Ponudniki nastanitve bodo morali podatke o novem gostu posredovati dnevno – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta. Mesečno pa bodo poročali statistične podatke.

Zavezanci, ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam (t.i. novi zavezanci) s poročanjem pričnejo z dnem, ko je njihova nastanitev vpisana v register.

Zavezanci, ki pa so že poročali prek starega sistema, morajo v prehodnem obdobju (od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018) podatke začeti poročati prek spletne aplikacije eTurizem oziroma prek spletnega servisa Ajpes. In sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register (to pomeni s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018). Od 1. marca 2018 bo torej poročanje možno samo še prek Ajpesovega portala.

Prijava na izobraževanje

Bi tudi vi radi služili z oddajo nastanitve? Preverite vašo poslovno idejo na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja