Go to Top

Najem poslovnega prostora

Najem poslovnega prostora se od najema stanovanja nekoliko razlikuje

Najem poslovnega prostora se začne s podpisom najemne pogodbe med najemodajalcem in najemnikom. Pogodba mora biti pisna in v njej mora biti naveden tudi namen, za kakšno dejavnost bo najemnik prostor uporabljal in tega se mora držati. Prostor mora biti ustrezen njegovi dejavnosti.

Izračunajte si plačo!

Prostor mora biti pred oddajo ustrezen

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pravila najema določa Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Najemodajalec mora najemniku izročiti takšen poslovni prostor, da ga bo ta lahko uporabljal za svoj namen. Če prostor ni ustrezen, lahko najemnik pogodbo razdre in zahteva odškodnino. Lahko pa prostor tudi, ko je najem poslovnega prostora že realiziran, uredi najemodajalec ali kar najemnik sam, če tega v določenem roku ne stori najemodajalec.

Ko se obe pogodbeni stranki strinjata, da je najem poslovnega prostora končan, mora najemnik prostor zapustiti takšen, kot ga je dobil.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Najem poslovnega prostohttps://data.si/prijava-na-e-novice/ra – popravila in škoda

Najemodajalec mora prostor tudi vzdrževati in pri tem čim manj ovirati delo najemnika. Ko prostor potrebuje popravilo, mora najemnik obvestiti najemodajalca, da popravilo izvede na svoje stroške, sicer je upravičen do odškodnine. Lahko pa se dela loti sam, če prej sporoči najemodajalcu ali če tako prepreči večjo škodo. Sicer pa mora prostor uporabljati skrbno. Če povzroči škodo, jo mora odpraviti. Ne sme pa brez dogovora z najemodajalcem prostora prezidati ali skleniti najem poslovnega prostora z drugim podnajemnikom.

Po dolgotrajnem slabem ravnanju s prostorom in opremo se lahko najemodajalec odloči za prekinitev pogodbe.

pravno svetovanje

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Kaj mora plačati najemnik?

Najem poslovnega prostora je kot najem drugih nepremičnin oproščen DDV. Najemnik mora najemnino plačevati tako, kot je zapisano v podjemni pogodbi, načeloma plača najemnino vnaprej do 5. v mesecu. Prav tako so njegova skrb tudi stroški uporabe prostora (npr. električna energija, ogrevanje). Če najemnik ne plačuje najemnine, lahko najemodajalec zahteva izselitev.

Potrdilo PCT – kje ga lahko dobite?

Najem poslovnega prostora se lahko kadarkoli konča

Prenehanje najemnega razmerja je sporazumno mogoče kadarkoli, ko se obe pogodbeni stranki strinjata. Pri poslovnem najemu se pogodba prekine tudi, če preneha predmet najema ali je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega prostora po odloku občinske skupščine. Najemnik se mora v dogovorjenem roku izseliti tudi ob razlastitvi najemodajalca ali prisilnem prenosu pravice uporabe. Seveda se najemodajalec lahko kadarkoli odloči, da bo prostor uporabljal sam.

Če je bila najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, se najem poslovnega prostora konča s pisno odpovedjo. Iz nje mora biti jasno, do kdaj se mora najemnik izseliti. Ta rok ne sme biti krajši od enega leta.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Najem poslovnega prostora – pozor pri najemu za določen čas

Pri najemu za določen čas se pogodba prekine po preteku časa, vendar se podaljša v nedoločen čas, če najemodajalec ne zahteva izselitve, najemnik pa v prostoru nemoteno opravlja svojo dejavnost. Najemodajalec mora za prekinitev pogodbe v mesecu dni pri pristojnem sodišču vložiti zahtevo za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja