Go to Top

Nadomestilo za brezposelnost – Novela zakona o urejanju trga dela

Nadomestilo za brezposelnost je denarno nadomestilo, ki ob izpolnjevanju predpisanih pogojev pripada brezposelnim osebam, ki jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi volji ali krivdi.

Koliko znaša denarno nadomestilo za brezposelnost, do katerega ste upravičeni? Veste v katerih primerih pravico do nadomestila za brezposelnost izgubite? Pišite našim pravnikom na [email protected] in si rezervirajte termin za svetovanje!

Prenehanje delovnega razmerja in upravičenost do denarnega nadomestila

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Za nadomestilo za brezposelnost lahko zaprosijo le brezposelni, ki jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi volji ali krivdi. Pravice do nadomestila tako nimajo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na podlagi:

  • lastne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (razen, če gre za izredno odpoved iz razlogov na strani delodajalca),
  • izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,
  • odpovedi s strani delodajalca iz krivdnih razlogov.

Nadomestilo za brezposelnost in spremembe Zakona o urejanju trga dela

Državni zbor RS je dne 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki prinaša kar nekaj sprememb glede pravice do nadomestila za brezposelnost. Novela Zakona o urejanju trga dela bo pričela veljati 27. 12. 2019, nekatere spremenjene določbe pa se bodo pričele uporabljati kasneje. In kako bo po novem urejena pravica do nadomestila za brezposelnost?

Bistvene spremembe glede pravice do nadomestila za brezposelnost

Nadomestilo za brezposelnost – minimalni znesek

Minimalni znesek denarnega nadomestila bo po novem znašal 530,00 EUR bruto, namesto dosedanjih 350,00 EUR. Spremembe bodo veljale od 27. 12. 2019 dalje.

Nadomestilo za brezposelnost zahteva daljšo zavarovalno dobo

Za priznanje pravice do denarnega nadomestila bo brezposelna oseba predhodno morala pridobiti več zavarovalne dobe kot doslej.

Namesto dosedanjih 9 mesecev zavarovalne dobe, bo tako za pridobitev pravice do nadomestila oseba morala pridobiti najmanj 10 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih.

V primeru oseb, mlajših od 30 let, ostajajo pravila enaka. Pri teh bo tako za pridobitev pravice do nadomestila zadostovalo, če so v zadnjih 24 mesecih pridobili vsaj 6 mesecev zavarovalne dobe. Spremembe se bodo pričele uporabljati z začetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa, določenih s predpisom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, najpozneje pa 1. januarja 2021.

Nadomestilo za brezposelnost ne pripada upravičencem do pokojnin

Od 27. 3. 2020 pravice do denarnega nadomestila ne bodo mogli uveljavljati:

  • zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (starost 60 let in 40 let delovne dobe),
  • zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.

Starejše brezposelne osebe

S 27. 3. 2020 se spreminjajo tudi pogoji glede trajanja nadomestila za starejše brezposelne osebe. Zavarovanci, ki so starejši od 53 let in imajo več kot 25 let zavarovalne dobe, bodo po novem lahko nadomestilo za brezposelnost prejemali 19 mesecev. Zavarovanci, ki so starejši od 58 let in imajo več kot 28 let zavarovalne dobe, pa bodo lahko nadomestilo za brezposelnost prejemali 25 mesecev.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Morda vas zanima tudi:

  1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
  2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
  3. Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?
  4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
  5. Minimalna plača z novim letom višja!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja