Go to Top

Materinski dan – pravice zaposlenih mater

Materinski dan je svetovni praznik, ki se je v Evropi razširil po drugi svetovani vojni, v Sloveniji pa se je uveljavil po osamosvojitvi. Tokrat vam predstavljamo materinski dan skozi pravice mater na delovnem mestu. Mlade mamice lahko izkoristijo nekatere bonitete, kot so krajši delovni čas, doječe mamice pa ne smejo opravljati nočnega dela.

Informativni izračun plače

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Materinski dan med zaposlenimi materami

Po podatkih Eurostata za leto 2017 se je Slovenija po stopnji delovne aktivnosti mater, starih 25–54 let, uvrstila med prve tri države članice Evropske unije.

Stopnja delovne aktivnosti mater, starih 25–54 let, z enim otrokom je v Sloveniji znašala 84 % (ali 10% več od povprečja v celotni EU). Tistih z dvema otrokoma 88 % (ali 15% več od povprečja v EU), s tremi ali več otroki pa nekaj več kot 80 % (ali 23% več od povprečja v EU).

Materinski dan – spomnimo se na pravice mater

Glede na podatke statističnega urada so matere v Sloveniji nadpovprečno delovno aktivne. Torej je prav, da poznajo tudi svoje pravice v delovnem razmerju.

Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo podatkov o družinskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva.

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, lahko uveljavlja tudi pravico do dela s krajšim delovnim časom. O tem smo nedavno že pisali.

Skrajšan delovni čas – pravice in obveznosti delavcev

Materam (oziroma obema staršema) pripada tudi dodatni dan letnega dopusta za vsakega otroka do dopolnjenega 15. leta starosti.

Materinski dan za bodoče mamice

Zaposlene nosečnice nastopijo materinski dopust predvidoma 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Delodajalca pa morate o nastopu porodniškega dopusta obvestiti vsaj 30 dni pred nastopom dopusta.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Materinski dan za mamice, ki še dojijo

Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Materinski dan – mamice, ali veste kdaj ste zaščitena kategorija delavcev?

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

  • delavki v času nosečnosti,
  • delavki, ki doji otroka do enega leta starosti,
  • staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

Delodajalec delavkam v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko dojijo otroka, ne sme odrediti nočnega dela, le s soglasjem pa ga lahko odredi delavcem, ki negujejo otroka, starega do treh let in delavcem, ki živijo sami z otrokom, mlajšim od sedem let ali hudo bolnim otrokom oziroma otrokom, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Pravni nasvet

Mame, pomembne ste vsak dan v letu, ne le na materinski dan

Materinski dan v Sloveniji praznuje čedalje več žensk. Po podatkih statističnega urada v Sloveniji matere 3 od 4 vprašanih, starejših od 15 let. Materinski dan sicer ni dela prost dan, je pa dan, ko se spomnimo na naše mame in njihovo pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika.

Če ste v dilemi oziroma imate dodatna vprašanja, nam za ponudbo za pravno svetovanje pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja