Go to Top

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – poznate razliko?

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti, konkurenčna klavzula pa je pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti. Se vedeli, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja tudi nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule?

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Vse podjetniške funkcije, ki jih morajo pokrivati tako velike korporacije kot mikropodjetniki, na enem mestu!

Več informacij

Konkurenčna prepoved

Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Konkurenčna prepovedDelodajalec pa lahko zahteva tudi povrnitev škode, nastale s tovrstnim delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Konkurenčna klavzula

ZDR-1 pa v 41. členu točno določa tudi, kaj je konkurenčna klavzula. Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja.

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – poznate razliko?

Klikni in deli

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Nadomestilo za spoštovanje klavzule

Če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo, ki se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Če se denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ne določi s pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Prenehanje konkurenčne klavzule

Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja