Go to Top

Koledar poročanja za januar 2023 – preverite ga!

Koledar poročanja za januar 2023 – poročanje je odgovornost podjetnikov oz. podjetij

Koledar poročanja za januar 2023 je pomemben, da ne boste zamudili katerega izmed številnih rokov. Če bi potrebovali zanesljiv računovodski servis, lahko postanete stranka našega računovodskega servisa DATA! V našem podjetju pa vam lahko svetujejo računovodski in davčni svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530! Ta številka pa je tudi »rešitev«, če želite ustanoviti s.p. ali d.o.o.! Pri nas lahko odprete tudi popoldanski s.p.

Ustanovitev podjetja

Koledar poročanja za januar 2023 – do 16.1.2023

Poglejmo najprej koledar poročanja za januar 2023 do 16.1.2023.

Datum Poročanja
Do 10.1.2023
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2022 in trimesečno obdobje oktober-december 2022.
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2022 in trimesečno obdobje oktober-december 2022.
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD).
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2022 do decembra 2022.
Do 16.1.2023
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2022.
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2022.
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2022.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 1. 2023.
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za december 2022, plačilo do 20. 1. 2023.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za december 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 1. 2023.
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2022.
 • Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja za leto 2022.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

računovodsko svetovanje

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

Koledar poročanja za januar 2023 – do 20.1.2023

V tretjem tednu januarja je koledar poročanja za januar 2023 kar precej poln. O čem je treba poročati do 18.1., 19.1. in 20.1.?

Datum Poročanje
Do 18.1.2023
 • oz. na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-O in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni!
Do 19.1.2023
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, ki so nastale do 31.12.2022 – prvi dan sprejemanje prijav je 12.1.2023.
Do 20.1.2023
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2022.
 • Obrazec EMBALAŽA-OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2022.
 • Obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2022.
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2022.
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2022.
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2022.
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za december 2022.
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje oktober – december 2022.
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2022
 • Obrazec DDV-O za december 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2022 (op. plačilo DDV je 31. 1.).
 • skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR) in prispevkov za socialno varnost.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Koledar poročanja za januar 2023 – zadnja tretjina meseca

Kako pa izgleda koledar poročanja za januar 2023 za zadnjo tretjino meseca januarja?

Datum Poročanja
Do 23.1.
 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-O.
Do 31.1
 • Obrazec DDV-O – Obračun DDV za december 2022 in za obdobje oktober do december 2022.
 • Obrazec PD-O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2022.
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2022.
 • obrazec REK-O in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2022 izplačani samostojno.
 • Obrazec DDV-OPN-Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2022.
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2022.
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2022.
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2022.
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in FURS za leto 2022.
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2022.
 • Obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2022.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja