Go to Top

Knjigovodstvo za normirance – ni tako enostavno kot se zdi

Knjigovodstvo za normirance je sicer bolj enostavno kot za ostale samostojne podjetnike

Knjigovodstvo za normiranceKnjigovodstvo za normirance – razmislite komu ga boste zaupali. Samostojni podjetniki se namreč lahko ob registraciji podjetja odločijo, da bodo vodili knjige po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva ali pa bodo imeli status normiranca.

Če ste se odločili za status normiranca in knjige voditi sami, boste morali Finančni upravi RS vsako leto oddati davčni obračun. Predlagamo, da se tega lotite čimprej, da ga ne boste zaključevali v zadnjem trenutku. Vabljeni na delavnico, na kateri se naučite izdelati davčni obračun! Na delavnici boste tudi izračunali, koliko prispevkov za socialno varnost boste morali plačevati v prihodnjem letu.

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

 Knjigovodstvo za normirance, tudi normiranci morajo voditi poslovne knjige!

Vse prevečkrat opažamo, da naše stranke – samostojni podjetniki, ki so se odločili za status normiranca, menijo, da jim poslovnih knjig ni treba voditi. To pa ne drži. Drži le, da podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ni potrebno voditi poslovnih knjig za ugotavljanje davčne osnove. Kljub temu mora samostojni podjetnik voditi določene knjigovodske evidence, ki jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe.

Obvezne evidence v malih podjetjih so:

  • glavna knjiga,
  • evidenca osnovnih sredstev,
  • če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence.

Tako mora tudi s.p. normiranec voditi knjigo izdanih računov. Poleg tega mora obračunavati prispevke in plače ter oddajati predpisane obrazce na FURS, obračunavati DDV (če je zavezanec za DDV) in amortizacijo ter voditi poslovne knjig za poslovne potrebe in druge mesečne obveznosti. Za vse to strokovno poskrbijo računovodje Datinega računovodskega servisa.

Knjigovodstvo za normirance,  kako se ugotavlja davčna osnova s.p.

Davčna osnova s.p. se lahko ugotavlja na dva načina:

  • Normirani s.p.: davčna osnova s.p. se ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov. Davčne osnove ni možno zniževati z uveljavljanjem olajšav.

Informativni izračun za normirance

  • “Navadni s.p.”: davčna osnova s.p. se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Davčna osnova s.p. je torej podjetnikov dobiček. Pri navadnem s.p. je davčno osnovo možno zniževati tudi z uveljavljanjem olajšav.

Obveznosti normirancev vam predstavljamo tudi na seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ni vedno optimalna odločitev za vsakega podjetnika. Posvetujte se z našimi strokovnjaki, kaj se vam glede na vašo dejavnost in pričakovane prihodke najbolj izplača. Načeloma pa velja, da se davčna osnova s.p. ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov pri tistih zavezancih, ki imajo manj stroškov, kot znašajo normirani odhodki.

Knjigovodstvo za normirance,  kako spremeniti davno osnovo

Če želite spremeniti ugotavljanje davčne osnove, torej preiti iz navadnega v normirani s.p. ali obratno, morate to Finančnemu uradu RS priglasiti najkasneje do 31. marca. Ta postopek vam lahko uredi računovodja ali pa sami, če svoje knjigovodstvo vodite sami. Pri nas se tega naučite v petih urah.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja