Go to Top

Kaj vse zajema proizvodna funkcija v podjetju?

Vsako podjetje, tudi mikro, mora v svojem podjetju zagotoviti izvajanje vseh poslovnih funkcij in ena izmed ključnih je tudi proizvodna funkcija oziroma storitvena funkcija. Kot proizvodno funkcijo v podjetju smatramo proces prisvajanja, pridobivanja, predelave in preoblikovanja predmetov v svoji naravni oziroma osnovni obliki. Proces opravlja človek. S to funkcijo pridemo do materialov, ki nam zagotavljajo (boljše) pogoje za zagotavljanje svojih in družbenih potreb.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Proizvodna funkcija pomeni iz osnovnega sredstva prek procesov priti do materialov za zagotavljanje potreb! Brezplačno vam povemo, katere so tudi ostale funkcije v podjetju!

Več informacij

Proizvodna funkcija v podjetju

Proizvodnja je proces ustvarjanja nove vrednosti – proizvodov in storitev. Poteka v primarnih, industrijskih in storitvenih podjetjih. Naloge proizvodne funkcije so v glavnem te, da poleg vodenja proizvodnega procesa skrbijo tudi za skladiščenje in predajo gotovih izdelkov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

proizvodna funkcijaProizvodna funkcija je razdeljena na več faz, in sicer na začetno oziroma pripravljalno – gre za čas, ko se izvajajo tudi nabavne, finančne in kadrovske funkcije. Tej fazi sledi osrednja faza – tu se izvaja proizvodnja – v zaključni fazi pa se srečamo s prodajno funkcijo. Proizvodna funkcija je torej osrčje nekega delovnega procesa, kjer se izvajajo določeni tehnološki postopki. Je ena izmed temeljnih funkcij (čeprav nobena izmed poslovnih funkcij ni zanemarljiva – pisali smo že o tem, kako pomembni sta nabavna in kadrovska funkcija), ki je tesno povezana z ostalimi funkcijami in procesi (planiranje, analiza, rezultati, kontrola).

Proizvodna funkcija v podjetju zajema proces prisvajanja, pridobivanja, predelave in preoblikovanja predmetov v svoji obliki.

Klikni in deli

Proizvodna funkcija je najobsežnejša funkcija v industrijskih podjetnih. Nanjo lahko gledamo z dveh vidikov; ožje (tu mislimo predvsem sam proizvodnji obrat) in tudi širše. Sem spadajo tudi vse raziskave izdelkov, vsa tehnološka oprema za pripravo proizvodnje, pa tudi za skladišče in transport …). Proizvodna funkcija je po navadi tudi dobro organizirana (točno je določeno, kdo npr. skrbi za kontrolo kakovosti, kdo ima čez pripravo dela, kdo skrbi za vzdrževanje …). Seveda pa so vse funkcije med sabo tudi tesno prepletene, njegove delovne naloge pa so povezane tudi s planiranjem in nadzorovanjem procesa (evidenca proizvodnje, usklajevanje, notranji transport).

V korporacijah so te funkcije porazdeljene med več ljudi, v majhnem podjetju pa jih mora opravljati le en človek ali pa si jih deli peščica ljudi. Majhen podjetnik je največkrat poslovni in finančni direktor, vodja kadrovske službe ter vodja marketinga in trženja. Kako te funkcije kar najbolj učinkovito usklajevati?

Prijava na brezplačno izobraževanje

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja