Go to Top

Informativni izračun plače

Informativni izračun plače

Informativni izračun plače: vas zanima, koliko vi oziroma vaše delo dejansko stane vašega delodajalca in koliko dobite na vaš račun? Veste, iz česa je plača sestavljena?

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Nikoli ni prepozno za skok v podjetniške vode!

Več informacij

Pisali smo že o tem, kakšen je Konkretni izračuni plač in razlike zaradi nove dohodnine v letu 2017 na primeru dveh oseb, ki se uvrščata v I. oziroma v III. dohodninski razred. Prav tako smo pisali tudi, kako bo oziroma je sprememba dohodninske lestvice za davčna leta od 2017 naprej vplivala na višino plače samostojnega podjetnika.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Čeprav je izplačilo plače vsakega zaposlenega obveznost vsakega delodajalca, je morda dobro, da ste s sestavo plače seznanjeni tudi zaposleni. Da se konkretneje pozanimate o neto plači iz bruto zneska, preverite strošek delodajalca in prispevke.

V ta namen imamo v podjetju Data pripravljen kalkulator za informativni izračun plače.

Kako uporabljati informativni izračun plače?

Bruto plača

V izračun vnesete višino bruto mesečne plače (brez pik za tisočicami, torej npr. 1300 in ne 1.300) ter skupen znesek prevoza in malice.

Vzdrževani člani

Vnesite število vzdrževanih otrok (s posebno nego) in druge vzdrževane člane, če jih imate oziroma boste uveljavljali.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Splošna olajšava

Kot določa 111. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), se vsakemu rezidentu prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.302,70 evra letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Splošna olajšava pa ne velja za nerezidente RS (tujci) ter v primeru, če denimo zaposlena mama želi uveljavljati svojega otroka – študenta, ta pa sicer sam, kljub statusu študenta, dosega svoje dohodke. V tem primeru obkljukate “Brez splošne davčne olajšave 275,22 evra”

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Informativni izračun  plače – kaj plačuje delodajalec?

Preverite izračun, koliko dobite na vaš račun ter koliko in kaj za vas plačuje delodajalec (kliknite na: Bolj podrobno).

Delodajalec za vas plačuje prispevke za socialno zavarovanje (prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje ter nadomestilo za poškodbe na delu ter akontacijo dohodnine.

Splošne “enačbe” za lažje razumevanje:

  • Bruto plača – prispevki od bruto plače – akontacija dohodnine = neto plača, ki jo dobi delavec.
  • Bruto plača + prispevki delodajalca + prevoz + prehrana = strošek delodajalca.

Vabimo vas, da svoj za svoj konkretni primer in svoje “številke” uporabite spodnji kalkulator:

Dohodninska lestvica 2017

Med 2. in 3. dohodninski razred se je z letom 2017 uvedel nov dohodninski razred s 34-odstotno davčno stopnjo, ki velja za neto letno davčno osnovo v razponu od 20.400 evrov do 48.000 evrov. Stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu pa se je znižala iz 41 na 39 odstotkov.

Če znaša neto letna
davčna osnova v €
 Znaša dohodnina v € 
naddo
8.021,3416%
8.021,3420.400,0027% 1.283,41
20.400,0048.000,0034%4.625,65
48.000,00 70.907,2039%14.009,65
70.907,2050%22.943,46

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave

Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave. Ta se tako povečuje za 300 evrov, s 10.866,37 evra skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 evra.

Vas zanima tudi: Povprečna mesečna bruto plača zaposlenega v štiričlanski družini: koliko bo na TRR?

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja