Go to Top

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev poenostavlja postopke

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev poenostavlja postopke

Tujci, ki želijo prebivati in delati v Sloveniji, od 1. septembra 2015 dalje ne bodo več potrebovali dveh različnih dovoljenj. Uvedeno bo enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev.

Postopek pridobivanja dovoljenja, pri katerem vam lahko pomagajo svetovalci Date d. o. o., bo bistveno poenostavljen. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev bodo izdajale upravne enote, Zavod za zaposlovanje RS pa bo izdal soglasje k temu dovoljenju. Novost prinaša novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev – vloge bodo sprejemale upravne enote

Upravne enote bodo pričele nove vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev sprejemati in obravnavati po novih predpisih s 1. septembrom 2015 . Vloge oddane avgusta bodo obravnavane po stari zakonodaji,  do izteka  veljavnosti ostajajo v veljavi tudi že izdana delovna dovoljena.

Nove vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev bodo lahko prosilci oddali na upravnih enotah. Možna bo tudi oddaja na  diplomatsko-konzularnih predstavništvih v matični državi. Slovenski zavod za zaposlovanje bo nato o izdaji soglasja k enotnemu dovoljenju odločal po uradni dolžnosti. Prosilcem ne bo več potrebno samim pridobivati soglasja k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo tujcev.

Soglasje bo zavod za zaposlovanje lahko izdal za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Če se bo želel tujec samozaposliti, soglasja zavoda za zaposlovanje ne bo potreboval. Tujec se bo lahko samozaposlil po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Slednji pogoj ne bo veljal, če bo tujec vpisan v poslovni register. In to  kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost, še pojasnjujejo na Zavodu za zaposlovanje RS.

Za sezonska dela v kmetijstvu, zaposlitev državljanov BIH in Hrvatov delovna dovoljenja ostajajo

Zavod za zaposlovanje bo sicer tudi po 1. septembru 2015 izdajal  enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev  za državljane Hrvaške. V podaljšanem prehodnem obdobju do 30. junija 2018 , za državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni.

Podjetja iz držav članic EU in iz Švice, ki bodo želela v Sloveniji izvajati storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki bodo v Sloveniji z napotenimi delavci izvajala kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, bodo morala pred začetkom dela to prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. Enako bodo morali začetek opravljanja zastopništva prijaviti vsi tujci, ki bodo želeli v posameznem koledarskem letu do 90 dni zastopati pravno osebo, kot zastopniki pravne osebe pa se bodo morali vpisati tudi v sodni register.

Skupine tujcev, ki so že imele prosti dostop na slovenski trg dela, ga bodo imele tudi po 1. septembru 2015 – prost dostop velja za državljane EU (razen Hrvaške), državljane Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice.

Preberite še: »Vse na enem mestu« tudi za tujce in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

V podjetju DATA svetujemo tujcem pri postopkih registracije podjetja in ter ponujamo svetovanje in podporo pri pridobitvi vseh oblik delovnih dovoljenj, v postopku zaposlovanja s kontrolo trga dela, izvajanju storitev v Republiki Sloveniji in pri prijavi dela.

Za povpraševanja in svetovanje smo vam na voljo na data@data.si ali na telefonski številki 00 386 1 6001 530.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja