Go to Top

Taksisti – Ali imate veljavno dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov?

Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevoz na območju Mestne občine Ljubljana se počasi izteka. 1.1. 2019 bo prenehalo veljati dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov za leto 2018. Taksisti zato čimprej poskrbite, da pridobite veljavno dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov v letu 2019.

Informativni izračun dohodnine

Veljavno dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov lahko pridobite, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate veljavno licenco za opravljanje avtotaksi prevozov (Licenco za opravljanje avtotaksi prevozov pridobijo podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje te dejavnosti. Vlogo lahko vložite pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.),
 • imate dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov na območju Mestne Občine Ljubljana (Vlogo lahko vložite pri Mestni Občini Ljubljana),
 • imate voznike, ki imajo opravljen izpit o poznavanju območja Mestne Občine Ljubljana (k prijavi na izpit morate predložiti veljavno vozniško dovoljenje, potrdilo o znanju slovenščine ter potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika).

Ustanovitev podjetja

Vsa vozila, s katerimi se opravlja dejavnost avto-taksi prevozov v Mestni občini Ljubljana, morajo biti označena:

 • s svetlobno tablo z oznako »TAXI« (na strehi vozila)
 • z nalepko z grbom MOL (v desnem spodnjem kotu vetrobranskega stekla)
 • z nalepko z oznako »TAXI LJ«
 • z zaporedno številko nalepke za vozilo (na vratih vozila)

Informativni izračun plače

Prevoznik avtotaksi prevozov se kaznuje z globo 1.400 eurov za prekršek kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

Potrebujete pravni nasvet? Pišite nam!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

 • avtotaksi prevoznik ne plača letne občinske takse za avtotaksi postajališče,
 • voznik avtotaksi prevoznika nima opravljenega izpita o poznavanju območja MOL,
 • voznik avtotaksi prevoznika ni zaposlen pri avtotaksi prevozniku,
 • avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avtotaksi prevozov,
 • vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.

Z globo 280 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja