Go to Top

Dodatek na delovno dobo

Ali prejemate dodatek na delovno dobo? Kako in kje je določen dodatek za delovno dobo? Ali vam delodajalec pravilno obračunava dodatek za delovno dobo? Za pomoč se lahko obrnete na našo pravno službo.

Informativni izračun plače

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa.

Ti dodatki so:

Delavcu pripada dodatek za delovno dobo. Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Dodatek na delovno dobo – sodba Vrhovnega sodišča

Vrhovno sodišče je v sodbi VII Ips 168/2018 z dne 19.12.2018 odločilo, da je določba 129. člena, ki določa dodatek na delovno dobo, pomensko odprta.

Določba 129. člena ZDR-1 ne določa niti minimuma višine dodatka niti dolžine in načina upoštevanja delovne dobe pri določitvi za dodatek na delovno dobo. Tako je strankam kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti prepuščeno, da samostojno uredijo višino za dodatek na delovno dobo. Stranke kolektivne pogodbe torej same določijo tako dolžino in način upoštevanja delovne dobe kot tudi odmerni odstotek. Zakon razen samega priznavanja pravice do dodatka za delovno dobo, ne opredeli niti pogojev (dolžine in načina upoštevanja delovne dobe) niti višine v smislu odmernega odstotka, zato je oboje stvar kolektivnega urejanja.

Stranke kolektivne pogodbe torej same določijo delovno dobo, ki se upošteva.

Pravni nasvet

Pregledali smo nekaj kolektivnih pogodb.

1. Upošteva se delovna doba pri zadnjem delodajalcu

Tako določata Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije in livarn Slovenije in Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije.

2. Upošteva se skupna delovna doba v kombinaciji z delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.

Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije, Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, Kolektivna pogodba za elektroindustrijo Slovenije, Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Preverite katere kolektivna pogodba se pri vas upošteva pri izračunu za dodatek na delovno dobo. Če potrebujete pravni nasvet, pokličite 01 6001 528 ali pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja