Go to Top

Delovni preizkus pri delodajalcih – javno povabilo v letu 2020!

Delovni preizkus pri delodajalcih je program namenjen brezposelnim. V medije je bil »lansiran« preko javnega povabila dne 27. januarja 2020 direktno iz Zavoda za zaposlovanje. Vsebina javnega povabila naslavlja vključenost brezposelnih oseb v lokalne programe, z namenom preizkusa sposobnosti, znanja, veščin in pridobivanja konkretnih znanj. Ta posledično omogoča izboljšanje zaposlitvenih možnosti najranljivejših skupin na trgu dela.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Delodajalci, bi želeli preizkusiti sposobnosti morebitnih novih sodelavcev? Veste kako mora biti formalno urejeno poskusno delo? Pokličite naše pravnike na 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si in povprašajte po ponudbi za svetovanje.

Delovni preizkus se izvaja pri delodajalcu

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delovni preizkus pri delodajalcih tako predstavlja vnovično možnost za tiste osebe, ki so že dlje časa delovno neaktivne. Hkrati pa je tudi priložnost za delodajalce, da pridobijo nov kader. Kar pomeni, da se imajo brezposelne osebe možnost vključiti v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja.

Informativni izračun plače

Delovni preizkus pri delodajalcu je zamišljen neposredno na njegovi lokaciji in ga ni dovoljeno opravljati na domu. Praviloma se izvaja brez prekinitev en mesec oziroma 100 ur. Lahko je tudi daljši od enega meseca, če se vanj vključi invalid ali oseba z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega.

odpoved delovnega razmerja

V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na Zavodu

V delovni preizkus pri delodajalcih se lahko torej vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu. Prav tako pa je javno povabilo namenjeno tudi prijavi delodajalcev – tako pravnih kot fizičnih oseb, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije.

Delodajalec lahko predlaga – v okviru ene ponudbe – enega ali več programov delovnega preizkusa. Pri čemer morajo zaposlovalci izpolnjevati določene pogoje v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje je možno oddati preko Portala za delodajalce. Časovni rok pa velja vse od objave javnega povabila do razdelitve sredstev, a najkasneje do 30. decembra 2020.

 

Za delovni preizkus je na voljo več kot 1.000.000 EUR

Odločevalci so tako sprejeli ponovno nekaj ukrepov, ki pomagajo vključiti na trg dela tiste skupine, ki pogosto težje dobijo priložnost za delo ali so morebiti zapostavljene oziroma odrinjene na družbeni rob. Pa vendarle je bilo potrebno za delno odpravo tovrstnih krivic ponovno nameniti finančna sredstva. Za tiste, ki so stari 30 plus je za delovni preizkus pri delodajalcih na voljo okvirno 380.000 evrov. Medtem ko je za mlade razpoložljivih 730.000 evrov. Pri čemer 80 odstotkov financira Evropski socialni sklad, manko odstotka (torej 20) pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna. Še dodatnih 700.000 evrov pa se financira iz integralnega proračuna.

Z našim kalkulatorjem lahko preverite, kako prejeto plačilo za delovni preizkus vpliva na vašo dohodnino!

Informativni izračun dohodnine

S takšnimi intervencijami na trgu dela skuša država spodbujati delovno aktivnost in deloma preprečevati tudi socialno izključenost. Takšni ukrepi so zlasti pomembni v razmerah, ko se soočamo z izzivi na področju demografskih sprememb, diskrepance med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom,  Nenazadnje tudi s težavami mladih pri iskanju zaposlitve in ponovne reaktivacije dolgotrajno brezposelnih oseb. Zato lahko razumemo javno povabilo za delovni preizkus pri delodajalcih kot novo priložnost – tako za brezposelne kot tudi delodajalce – v letu 2020.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

  1. Pavšalni prispevki za s.p. v letu 2020
  2. Kalkulatorji za informativne izračune
  3. Bruto – neto izračun plače
  4. Elektronski bolniški list – kdo ga ne dobi?

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja