Go to Top

Zakonodaja

Plačilo najemnine fizični osebi

Kadar ima podjetje ali podjetnik v najemu nepremičnino – poslovni prostor od fizične osebe (sklenjena najemna pogodba) morata obe stranki najprej ugotoviti: ali je najemodajalec (lastnik nepremičnine-fizična oseba) zavezanec za DDV ali je najemnik zavezanec za DDV ali najemnik opravlja 100% obdavčljivo dejavnost z DDV-jem. Če ena (katerakoli) od navedenih alinej ni pritrdilna, je znesek najemnine neobdavčen skladno s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost (UPB UL 10/2010). Nadaljuj z branjem

Subvencije za samozaposlitev in obdavčitev

Posamezniki, ki so se vključili v Program subvencije za samozaposlitev in so tik pred tem, da registrirajo podjetje, se sprašujejo, ali je subvencija za samozaposlitev, ki jo bodo po končanem programu in odprtju podjetja, prejeli od države (Zavoda za zaposlovanje), obdavčena in če je, na kakšen način. Subvencije za samozaposlitev in obdavčitev was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Ali si samostojni podjetnik lahko zniža osnovo za prispevke?

Samostojni podjetnik plačuje prispevke na podlagi ugotovljene osnove iz predhodnega leta. Zaradi nestabilnih razmer na trgu se zato velikokrat pripeti, da podjetnik dejansko ni več sposoben poravnavati svojih obveznosti iz naslova prispevkov, bodisi zaradi upada prihodkov, izgube posla ipd. Ne glede na to, da mora S.P. vsako leto spremeniti, dvigniti osnovo za prispevke sam, jo znižati sam ne more. Za to je potrebno vložiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vlogo za znižanje, kar je dopustno Nadaljuj z branjem

Delitev dobička v socialnih podjetjih

Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med  udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička. Delitev dobička v socialnih podjetjih was last modified: 6 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Višji DDV prinesel tudi višje cene

Višji DDV je preprečil  1-odstotno nižanje cen, ki je značilno za julij, poroča Statistični urad RS. Deflacija na mesečni ravni tokrat znaša 0,3-odstotka, na letni ravni pa Slovenija izkazuje 2,6-odstotno inflacijo. Višji DDV prinesel tudi višje cene was last modified: 5 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Dva tipa socialnih podjetij

Zakon o socialnem podjetništvu opredeljuje dva tipa socialnega podjetja:  Socialno podjetje tipa A, je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da trajno zaposluje najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja. Socialno podjetje tipa B, je ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz 6.člena zakona (težje zaposljive osebe), na način, da določeno dejavnost opravlja s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev. Za Nadaljuj z branjem

Kaj je to socialno podjetje?

Socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki trajno opravlja dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Kaj je to socialno podjetje? was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Predlog sprememb Zakona o inšpekcijskih službah

Pretekli teden je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poleg predloga Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, predlagala tudi spremembo Zakona o inšpekcijskih službah. Z njim želijo povečati učinkovitost vseh inšpekcijskih služb. Nov ZID je bil pripravljen na podlagi Analize izvajanja zakona o inšpekciji dela in analize njegovih določb. Predlog sprememb Zakona o inšpekcijskih službah was last modified: 3 marca, 2015 by Data d.o.o.

Podpiramo inovativna podjetja!

Podjetje DATA d.o.o. sodeluje na projektu Podpora inovacijam v podjetju 2013 in podjetjem, ki so bila ustanovljena v letu 2013 ter so inovacijsko usmerjena. DATA inovativnim podjetjem omogoča brezplačno strokovno podporo pri prodiranju na trg. Podpiramo inovativna podjetja! was last modified: 8 junija, 2015 by Data d.o.o.