Go to Top

Zakonodaja

Kje kupiti vezano knjigo računov?

Davčni zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek v primeru okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije. Kje in kdaj je možno Nadaljuj z branjem

Kdo ne more delati prek vrednotnic?

V okviru osebnega dopolnilnega dela je bil s 1.januarjem 2015 uveden sistem vrednotnic. Nova je tudi določba, da se dela v okviru osebnega dopolnilnega dela, kadar posameznik opravlja dela v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Konkreten primer: Čiščenje in hišniška dela Upravnik večstanovanjske stavbe je pravna oseba, ki zastopa lastnike na Nadaljuj z branjem

Tudi vam zavračajo e-račune?

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike so proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje dolžni prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. E-računi morajo biti v obliki e-sloga, ki je enotna standardizirana oblika e-računa. Ministrstvo za finance in  Uprava RS za javna plačila so bili obveščeni, da nekateri proračunski uporabniki zavračajo e-račune svojim dobaviteljem –  izdajateljem, če v prilogi Nadaljuj z branjem

Ne pozabite uveljaviti olajšave za družinske člane!

Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov. Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov? Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite: zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, ampak želite te podatke spremeniti. Do kdaj je potrebno Nadaljuj z branjem

Kako izterjati dolgove od dolžnikov?

Zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti je zadnja leta ena izmed največjih težav slovenskih podjetij. Plačilna nedisciplina je žal postala vsakodnevni spremljevalec, blokirani računi in izvršbe so že nekaj čisto običajnega. Kakšne pristope izbrati za izterjavo dolgov? Nekajdnevne zamude so nekaj običajnega, če se soočate z veliko plačilno nedisciplino pa predlagamo, da se s svojimi kupci pogovorite o točnih plačilnih rokih in o višini stroškov, ki jih bodo morali plačati, če ne bodo plačali Nadaljuj z branjem

Odprtje sp za študente

Odprtje sp za študente Odprtje sp za študente, se splača? O tem, ali se bo študentsko delo v letu 2015 še splačalo, si preberite tukaj. Strošek študentskega dela se bo s 1. februarjem 2015 z vidika delodajalca podražil, saj bo minimalna urna postavka po novem 4,5 evra bruto (3,8 evra neto). Študentje in dijaki, ki opravljajo začasno in občasno študentsko delo, bodo po novem vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninska Nadaljuj z branjem

Omejili področja osebnega dopolnilnega dela

V Zakonu o preprečevanju dela na črno in zaposlovanja na črno so naštete dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno. Med ta dela spadajo medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo. Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če ne gre za delo za pravno osebo, Nadaljuj z branjem

Carinska deklaracija in carinska vrednost

Za vse blago, ki je sicer predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je potrebno oddati carinsko deklaracijo, s katero se v predpisani obliki in v skladu s predpisanimi pogoji prijavi blago za določen carinski postopek. Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) lahko predložijo carinsko deklaracijo: v elektronski obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), z uporabo Carinskega informacijskega sistema v pisni obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), kadar zaradi tehničnih ovir ni Nadaljuj z branjem

Vezana knjiga računov – kdo, kdaj, kako?

Minister za finance je sprejel Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, s katerim se podrobneje ureja izvajanje 31.a člena Zakona o davčnem postopku. Kdo mora izdajati račune iz vezane knjige računov? Vsak zavezanec za davek (prodajalci), ki vodijo poslovne knjige in evidence, katerim kupci plačujejo pretežno v gotovini  in ne nimajo ustreznega računalniškega programa. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec Nadaljuj z branjem

Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba

Objavljamo konkretni izračun stroškov dela po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi,  s.p. in normiranega s.p. Primer je izračunan na podlagi bruto dohodka 1000€. Za samostojne podjetnike so prikazani minimalni prispevki. Primerjava tudi med »navadnim« in »normiranim« s.p.-jem. Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba was last modified: 14 aprila, 2015 by Data d.o.o.

Komu ne bo treba imeti davčne blagajne?

Podjetniki imajo na voljo dve možnosti evidentiranja prometa, in sicer z elektronsko napravo za izdajo računov ter ročno izdajanje računov na predpisanem in potrjenem obrazcu iz vezane knjige računov. Od 31. januarja 2015 naprej bo začel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, ki predvideva spremenjena pravila evidentiranja gotovinskega prometa – elektronske blagajne in ročno izpisane račune.  Nekaterim zavezancem iz zakona o davku na dodano vrednost pa tudi v prihodnje ne Nadaljuj z branjem

Kakšne so obveznosti trgovcev v času razprodaj?

Ob razprodaji mora trgovec med drugim jasno navesti odstotek znižanja in obdobje trajanja razprodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Na razprodaji ponujeno blago ne sme imeti nikakršnih napak. Z današnjim dnem se uradno začenjajo zimske sezonske razprodaje. Največ 60 dni bomo potrošniki lahko tekstilno blago in obutev kupovali po do 60 odstotkov nižjih cenah. Kljub ugodnim nakupom pa morajo Nadaljuj z branjem

Za kakšen znesek, obračunan v EU, lahko zahtevamo povračilo DDV?

Spodnje meje višine DDV, plačanega v tujini, za katerega lahko davčni zavezanci vložijo posamezen zahtevek za povračilo DDV, so po državah članicah EU standardizirane. Osnovna pravila določajo, da se lahko zahtevki za vračilo DDV nanašajo na minimalno tri mesece ter največ na celotno koledarsko leto. Skupni znesek DDV, za katerega se zahteva vračilo v zahtevku za celotno koledarsko leto, mora znašati najmanj 50 EUR. Na zahtevkih, ki se nanašajo na Nadaljuj z branjem

Spremembe na področju zaposlovanja invalidov

Državni zbor je po odložilnem vetu vnovič odločal in potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je določal, da so invalidska podjetja oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le za zaposlene invalide. Kot izjeme pa zakon določa invalidska podjetja  z najmanj 50% zaposlenih invalidov in invalidska podjetja, ki imajo od 40-50% zaposlenih težjih invalidov. Za ta invalidska Nadaljuj z branjem