Go to Top

Zakonodaja

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec mora delavce usposobiti za varno opravljanje dela. Če je delodajalec usposobljen, lahko sam pri sebi prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu, mora pa opraviti izpit iz varnosti in zdravja pri delu.  Izpit iz varnosti in zdravja pri delu was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Predlog zakona o študentskem delu

Ministrstvo za delo, družino in socialno zadeve in enake možnosti je predstavilo Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Sedaj je predlog zakona o študentskem delu v javni razpravi. Predlog zakona o študentskem delu was last modified: februar 4th, 2015 by Data d.o.o.

Odločba za DDV se mora izdati na fizično osebo

Odločba za DDV se mora izdati na fizično osebo in ne na podjetje (s.p.). Fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost (ne glede na statusno obliko), DURS v sistem VIES za fizične osebe pošilja kot naslov davčnega zavezanca naslov njegovega stalnega prebivališča. Odločba za DDV se mora izdati na fizično osebo was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Nadgradnja projekta Stop birokraciji

Odprava administrativnih ovir načrtno poteka v Sloveniji že od leta 2005. Projekt Stop birokraciji redno objavlja poročila o ukrepih, ki so jih sprejeli za odpravo administrativnih ovir v Sloveniji.  Nadgradnja projekta Stop birokraciji was last modified: januar 28th, 2014 by Data d.o.o.