Go to Top

Zakonodaja

Mednarodna obdavčitev posameznika

V Sloveniji se veliko posameznikov odloča za delo v tujini pa še vedno živijo v Sloveniji. Preverite, kakšna je mednarodna obdavčitev slovenskih rezidentov, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu. Mednarodna obdavčitev posameznika was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Konec tiskanih računov v javnem sektorju!

1. 1.2015 predstavlja začetek brezpapirnega poslovanja za marsikatero organizacijo. To določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki je začel veljati 11. 1. 2014. Konec tiskanih računov v javnem sektorju! was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Prijava z obrazcem M-12 tudi za popoldanski s.p.!

Nov obrazec M-12 »Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni« je v uporabi od 1. 2. 2014. Od takrat je potrebno na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo. Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja: pogodbe civilnega prava, kamor spadata podjemna in avtorska pogodba dohodek za opravljeno delo na Nadaljuj z branjem

Spremembe Uredbe o vpisu v sodni register

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register bo sedaj skladna z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Glavni spremembi se nanašata na preverjanje pogoje  za vpis v sodni ali Poslovni register ter na spremenjene zahteve glede poslovnega naslova. Spremembe Uredbe o vpisu v sodni register was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Z včerajšnjim dnem je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.  Ta določa spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom. Pravilnik REK na novo določa tudi rok za predlaganje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerij, če so ti izplačani v višini, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Spremenjeno poročanje Nadaljuj z branjem

Stroški brezplačne pomoči

Brezplačni pomoči v podjetju ali zavodu, ki je v lasti staršev, zakonca ali otrok, se uradno reče kratkotrajno delo, opravlja pa se lahko le v podjetjih, ki imajo do deset zaposlenih, in največ 40 ur na mesec. Stroški brezplačne pomoči zakonca, otrok ali staršev podjetniku, nastanejo kljub predpostavki o brezplačnosti le-tega. Stroški brezplačne pomoči was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.

Zaposlitev mladih je ugodnejša

Delodajalci težko zaposlijo novo delovno silo, vendar če imate prosto delovno mesto, je zaradi aktivne politike zaposlovanja ugodnejše zaposliti mlade. V nadaljevanju preverite, kateri ukrepi omogočajo ugodnejšo zaposlitev novega delavca. Zaposlitev mladih je ugodnejša was last modified: december 17th, 2014 by Data d.o.o.

Študentski s.p.

V letu 2013 se je spremenila vrsta zakonov, ki vplivajo tudi na študentski s.p. Pomembno je ločiti med s.p. ustanovljenimi pred oziroma po 1. januarju 2013.  Študentski s.p. was last modified: april 22nd, 2015 by Data d.o.o.

Dohodka v tuji državi ne bo več mogoče skriti

DURS opozarja davčne zavezance, rezidente Slovenije, ki prejemajo dohodek iz zaposlitve v tujini, naj vlagajo napovedi za odmero dohodnine, saj bodo v letu 2015 lahko pridobili vse podatke o osebah, ki ne prijavljajo dohodkov iz zaposlitve v drugi državi EU.  Dohodka v tuji državi ne bo več mogoče skriti was last modified: marec 4th, 2015 by Data d.o.o.