Go to Top

Kadri

Veste, kaj je franšizing?

Franšizing je enostaven sistem poslovanja, kjer trženje blaga, storitev ali tehnologije temelji na trajnostnem sodelovanje med poslovnimi subjekti. Mednje so vključena podjetja ali  samostojni podjetniki in franšizorji. Pri tem pogodbenem razmerju osebe v sistemu poslovanja vodijo svoje posle pod trgovskim imenom ali blagovno znamko specifičnega podjetja – franšizorja. Kaj je franšizing? Pri franšizingu gre za združevanje lastnega podjetja in poslovnega modela drugega podjetja. Če ste v procesu franšizinga, ste sam svoj šef in Nadaljuj z branjem

Minimalna plača: dodatki bodo plačani posebej

Poslanci državnega zbora so potrdili spremembe Zakona o minimalni plači, s katero minimalna plača ne bo več vsebovala dodatkov za delo ob manj ugodnih urah in dnevih. Delavci, ki prejemajo minimalno plačo, bodo sedaj dobili posebej plačane dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Do sedaj je Zakon o minimalni plači določal, da delavci, ki delajo nočno, nedeljsko ali praznično delo, dobijo enako minimalno izplačilo kot tisti, ki ne delajo ob manj Nadaljuj z branjem

Decembrsko vzdušje in davčno potrjevanje računov

Že naslednji teden bodo lahko prvi ponudniki blaga in storitev preizkusili delovanje sistema za davčno potrjevanje računov. S 1. decembrom 2015 se bo začelo neobvezno, preizkusno obdobje uporabe davčnih blagajn. Potrošniki bodo vedeli, da ponudnik blaga in storitev že uporablja davčno blagajno, če bo že imel na računu izpisano QR kodo in EOR številko – oboje bo pomenilo, da je tak račun že potrjen na davčni upravi. Finančna uprava RS želi z naslednjim Nadaljuj z branjem

Davčna reforma za letos pospravljena v predal

Letos še ne bo davčnih sprememb, je na kongresu združenja delodajalcev včeraj napovedal finančni minister Dušan Mramor. Davčna reforma je tako vsaj začasno pospravljena v predal. Kot je povedal Mramor, so bili vsi odzivi na davčne spremembe oziroma o tem, kaj prinaša davčna reforma, razmeroma negativni. Največ kritik je letelo na predlagane spremembe pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Ministrstvo za finance je pripravilo predlog, po katerem bi bila stopnja davka za dobičke iz Nadaljuj z branjem

Izračun dohodnine 2015: za študente do tri olajšave

V študentov izračun dohodnine 2015 bodo na Finančni upravi RS vključili tudi že obračunane in plačane prispevke od študentskega dela. »Ti prispevki bodo zniževali letno osnovo za odmero dohodnine,« so pojasnili na Finančni upravi RS. Vse spremembe pri obračunavanju prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje so veljale že tekom letošnjega leta. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki fizičnih oseb, ki so bili ustvarjeni v davčnem oziroma koledarskem letu. Pri tem se za Nadaljuj z branjem

Nova spodbuda za zaposlovanje starejših delavcev

Od novega leta dalje bodo lahko delodajalci, ki bodo zaposlili osebo, starejšo od 55 let, uveljavljali novo spodbudo za zaposlovanje starejših delavcev. Upravičeni bodo do oprostitve plačila celotnih prispevkov delodajalca za socialno varnost – prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Spodbudo bodo lahko delodajalci za zaposlitev starejše brezposelne osebe koristili na vseh zaposlitvenih področjih, in sicer največ za 24 mesecev. Delavec Nadaljuj z branjem

Odprtje d. o. o. – zaposlite se v svojem podjetju in izkoristite oprostitev plačila prispevkov

Mlajši od 30. let, ki so že vsaj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje, lahko še do novega leta izkoristijo spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb in uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov delodajalcev, tudi ko se zaposlijo v svojem podjetju. Odprtje d. o. o. in oprostitev prispevkov tudi za ustanovitelja! Po tem, ko se mladi odločijo za odprtje d. o. o., lahko tudi oni izkoristijo ukrep v skladu Nadaljuj z branjem

Kadrovska evidenca – kaj mora vsebovati?

Vsi delodajalci morajo skrbeti za številne podatke, povezane s svojimi zaposlenimi, kako mora biti urejena kadrovska evidenca pa določa  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon določa vrste in vsebino evidenc, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov, ki te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk Nadaljuj z branjem

Dnevi podjetništva 2015 – prijave so odprte!

Za podjetnike in vseh, ki bi želeli ali načrtujete vstop v podjetništvo skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana podjetje Data d. o. o. tudi letos organizira Dneve podjetništva 2015. Letošnji so že osmi zapovrstjo! Vabimo vas, da se prijavite na BREZPLAČNA predavanja, ki bodo 17. in 18. novembra 2015 v Tehnološkem parku Ljubljana. Strokovnjaki iz Date in Tehnološkega parka Ljubljana bodo spregovorili o aktualnih podjetniških temah: o podjetniški zakonodaji, financiranju podjetniških idej, prodoru v Nadaljuj z branjem

Prenos podjetja in prezaposlitev delavcev

Vas skrbi prezaposlitev delavcev pri prenosu podjetja? Pravna podlaga za takšen primer je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), natančneje 75. člen, ki govori o spremembi delodajalca. Delodajalec prenosnik je v tem primeru podjetje, v katerem je bil delavec prvotno zaposlen, prevzemnik pa podjetje, kjer želimo delavca ponovno zaposliti. Za vas smo izpostavili ključne točke 75. člena ZDR-1, ki vas utegnejo zanimati v primeru prenosa podjetja in prezaposlitve delavcev: Če pride Nadaljuj z branjem

Nadomestilo za bolniško odsotnost – v povprečju za 15 dni

Delodajalec mora delavcu, ki je odsoten zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, izplačevati nadomestilo plače oziroma t. i. nadomestilo za bolniško odsotnost. Delodajalec mora nadomestilo izplačevati 30 delovnih dni in največ 120 delovnih dni v enem letu. Šele po tridesetih delovnih dneh obveznost izplačevanja bolniškega nadomestila prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in sicer tako, da delodajalec izplača nadomestilo plače delavcu, zavod pa nato zaprosi, da mu to Nadaljuj z branjem

Zaposlovanje – preveč družboslovcev, tiskarjev, šivilj

V nasprotju z deficitarnimi poklici se na trgu dela zaradi selitev celih segmentov gospodarstva, zaradi tehnološkega razvoja ali zaradi povpraševanju na trgu delovne sile neprilagojenega izobraževanja, pojavljajo tudi suficitarni poklici. Zavod RS za zaposlovanje suficitarne poklice spremlja zaradi objave na portalu Eures – evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost. Delavci s temi poklici imajo težave pri zaposlovanju, saj je na trgu delovne sile po njih premalo povpraševanja. O deficitarnih poklicih smo Nadaljuj z branjem

Letni dopust – delodajalec ga ne more zahtevati nazaj

Če se delavec in delodajalec razideta sredi tekočega leta, ima delavec pri vsakem delodajalcu pravico izkoristiti le sorazmerni del dopusta za tekoče leto. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delavcu za vsak mesec v koledarskem letu pripada 1/12 dopusta. Čeprav je delodajalec delavcu kot narekuje zakon do 31. marca tekočega leta predal odmero, koliko dni letnega dopusta mu pripada, lahko ob prekinitvi sodelovanja za tega delavca pripravi nov izračun Nadaljuj z branjem

Deficitarni poklici – nočna mora delodajalcev

Delodajalci so imeli letos v prvi polovici leta največ težav pri iskanju zaposlenih z deficitarnimi poklici – voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, varilcev, orodjarjev, strugarjev in elektroinštalaterjev. Glede na anketo, ki jo je v začetku poletja med skoraj tri tisoč delodajalci z več kot 10 zaposlenimi opravil Zavod za zaposlovanje RS, so imeli težave tudi pri iskanju kuharjev, zidarjev, natakarjev, mesarjev, tesarjev, pekov, strojnih tehnikov, izolaterjev, elektormehanikov in monterjev kovinskih Nadaljuj z branjem