Go to Top

Davki

Davčna olajšava za zaposlovanje mladih in starejših delavcev

Davčna olajšava se spreminja za zaposlitev mladih, starejših od 55 let in tistih z deficitarnim poklicem Davčna olajšava za zaposlovanje se bo tako v ZDDPO-2 kot tudi v Zdoh-2 s 01.01.2022 spremenila. Hkrati pa je v obeh predlaganih zakonih dodana nova olajšava za zaposlitev mlajših od 25 let. Informativni izračun plače Davčna olajšava za zaposlovanje oseb mlajših od 29 let in starejših od 55 let Zavezanci lahko uveljavljajo znižanje davčne Nadaljuj z branjem

Davek na nepremičnine in nov zakon, ki je ostal »v predalu«

Davek na nepremičnine naj bi bil z zakonom osnovan na podlagi množičnega vrednotenja Davek na nepremičnine, o katerem je bilo leta 2018 veliko govora, ker naj bi se začel nov zakon uporabljati že v letu 2020, je ostal »v predalu«. Informativni izračun plače Množično vrednotenje kot osnova za davek Kot osnova za davek na nepremičnine se v zadnjih letih vseskozi pojavljala povezava z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin. Nov davek Nadaljuj z branjem

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod 2022

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod – novosti, ki ju prinaša ZDDPO-2 Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod je nova določba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Nastala je zaradi sledenja »zelenega dogovora« na ravni EU, kjer so ponovno poudarjene politike za oskrbo celotnega gospodarstva s čisto energijo, industrijo, proizvodnjo in potrošnjo, promet, prehrano, gradbeništvo itd. Informativni izračun plače   Kaj se Nadaljuj z branjem

ZDDV1: prinaša spremembe 1. 7. 2021

ZDDV1 bo zaživel v juliju ZDDV1 najpomembnejša novost Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so spremembe pri prodaji blaga in storitev fizičnim osebam v druge države članice EU. V naš pravni red se prenašajo nekatere določbe Direktive 2017/2455, prilagajajo določbe v zvezi z določitvijo kraja obdavčitve blaga. Skladno s potrjenim predlogom bo ZDDV1 zaživel že s 01.07.2021. Izračunajte si plačo! ZDDV1: načelo obdavčitve v namembnem kraju Po novem se Nadaljuj z branjem

Letno poročilo – javna objava napovedana za 20. maj

Letna poročila za 2020 bodo objavljena 20. maja Letno poročilo je poročilo poslovnih subjektov, ki vsebuje podatke in rezultate poslovanja v določenem koledarskem oziroma poslovnem letu. Letna poročila zavezanih poslovnih subjektov se vsako leto javno objavijo in so dostopna na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Javna objava letnih poročil za leto 2020 je napovedana za 20. maj 2021, ko bodo tudi dostopna na vpogled na spletni Nadaljuj z branjem

ZDoh-2: kakšne bodo spremembe pri dohodnini

Na kaj bodo vplivale spremembe ZDoh-2 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) se spreminja, in sicer s 01.01.2022. Sprejete spremembe ZDoh-2 bodo vplivale na davčno osnovo fizičnih oseb. Nižjo obdavčitev bodo občutili vsi slovenski davčni rezidenti, ki prejemajo plačo in druge dohodke iz zaposlitve, ki oddajajo nepremičnine v najem in tudi tisti, ki opravljajo samostojno dejavnost. Izračunajte si plačo! V nadaljevanju na kratko povzemamo spremembe, ki jih bomo razdelali v člankih v Nadaljuj z branjem

Donacije in davčne olajšave – spremembe ZDDPO-2

Donacije – kaj se spreminja Donacije so predmet ene od sprememb v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), kjer bodo v okviru davčne reforme po 01.01.2022 spremenjene in razširjene davčne olajšave. Izračunajte si plačo! Kaj so donacije? Donacija običajno predstavlja glavni vir pokrivanja stroškov delovanja nepridobitne organizacije, kot so društva in zavodi. Tovrstne organizacije so organizirane za humanitarne namene, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene. Redko, pa Nadaljuj z branjem

ZDDPO-2 se v letu 2022 spreminja

ZDDPO-2 se v letu 2022 spreminja. Katere spremembe se nam obetajo? ZDDPO-2 (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) je doživel kar nekaj sprememb, ki bodo stopile v veljavo s 01.01.2022. Sprejete spremembe ZDDPO-2 bodo vplivale na davčno osnovo zavezancev, torej družb, zavodov, društev in ostalih organizacij, ki plačujejo davek po temu predpisu. Spodaj naštete spremembe bomo v prihodnjih dneh podrobno predstavili, tokrat pa le na kratko. Izračunajte si plačo! Nadaljuj z branjem

NUSZ položnice že prihajajo v vaše nabiralnike

Plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča Občine, oziroma finančna uprava (FURS) v njihovem imenu, so že začele pošiljati položnice za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Med njimi so tudi mestne, na primer Maribor, Slovenj Gradec, Ptuj, Novo mesto … Za zdaj samo podjetjem so položnice poslali tudi v Celju in Ljubljani. Sicer pa lahko večina lastnikov nepremičnin pričakuje položnice za plačilo v prihodnjih tednih. Izračunajte si plačo! Kaj Nadaljuj z branjem

Oprostitev prispevkov za normirance

Oprostitev prispevkov za normirance pomeni, da se ti ne vštejejo v davčno osnovo Oprostitev prispevkov za normirance  za socialno varnost, katerih plačila ste bili oproščeni v marcu, aprilu in maju 2020, se ne štejejo v davčno osnovo za poslovno leto 2020. Nova razlaga FURS-a zahteva čimprejšnjo oddajo popravka prek e-Davkov. V primeru, da so prispevki za socialno varnost kriti s strani države tudi v letu 2021, pa bodo le ti Nadaljuj z branjem

Najem poslovnih prostorov in DDV

Najem poslovnih prostorov pod določenimi pogoji ni povezan z obračunom DDV-ja Najem poslovnih prostorov je profitna dejavnost, ki je praviloma oproščena obračuna DDV. Torej se DDV ne zaračunava najemniku. Izračunajte si plačo! Najem poslovnih prostorov oproščen DDV Skladno s 44. členom ZDDV-1 (Zakon o davku na dodano vrednost), je najem poslovnih prostorov, enako kot velja za večino ostalih nepremičnin, oproščeno DDV. Obstajajo pa tudi nekatere izjeme. DDV po predpisani stopnji Nadaljuj z branjem

Davki – kaj prinaša nov sveženj zakonodajnih sprememb

Davki – kdo bo občutil katere spremembe Davki se spreminjajo. Vlada je potrdila predloge finančnega ministrstva in s tem spremembo Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku na dodano vrednost. Izračunajte si plačo! Davki fizičnih oseb Zakon o dohodnini bo doživel največ sprememb. Ministrstvo za finance kot glavni cilji predloga zakona navaja dvig splošne olajšave. Sicer najlažje povzamemo spremembe po naslednjih točkah: Postopno Nadaljuj z branjem

Carinski postopek 42 – tranzit blaga

Kaj je carinski postopek 42? Carinski postopek 42 pomeni, da se blago uvozi v Slovenijo iz tretje države, in se nato takoj odpošlje v drugo državo članico EU. Podjetniki bodite pozorni – posledično se drugače obračunajo dajatve. Izračunajte si plačo! Kako je obračunan DDV za carinski postopek 42? Ob uvozu blaga slovenski zavezanec, ponavadi s pomočjo špediterja, prijavi carinski postopek 42. S tem mu je omogočena oprostitev plačila DDV. Ob Nadaljuj z branjem

Spletna prodaja in DDV: po 1. juliju novost

Spletna prodaja v razcvetu, kaj pa obdavčitev? Spletna prodaja je v zadnjem letu dosegla razcvet ne glede na proizvode, ki so se ponujali. Tudi slovenska podjetja oziroma trgovci ponujajo možnost prodaje izven meja Slovenije. To pomeni, da morajo poznati tudi pravila obdavčitve z DDV, v državi kamor se blago pošilja. Obračunajte si plačo! Spletna prodaja B2B Pri tako imenovanih poslih med davčnimi zavezanci (B2B) ne bo nobenih sprememb.  Spletna prodaja Nadaljuj z branjem