Go to Top

Blagovna znamka in licenciranje

Blagovna znamka in sklenitev licenčne pogodbe

Blagovna znamka je zaščitni znak proizvoda vsakega proizvajalca. Strankam vzbuja občutek zaupanja, zanesljivosti, izdelka z dodano vrednostjo. Zato se podjetja kot tudi posamezniki odločajo za registracijo blagovne znamke bodisi na nacionalni, evropski ali pa svetovni ravni. S tem se zavarujejo, da njihova blagovna znamka ni zlorabljena. Podjetje legalno dovoli drugemu podjetju, da se trži njegova blagovna znamka zgolj s sklenitvijo licenčne pogodbe. Pripravo takšne pogodbe je priporočljivo zaupati izkušenemu pravnemu strokovnjaku.

Informativni izračun plače

Blagovna znamka in prednosti registracije

Potrebujete zanesljivo davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Blagovna znamka je ena izmed kategorij intelektualne lastnine. Lastnik blagovne znamke z registracijo zavaruje svoje avtorske pravice pred morebitnimi kršitvami s strani drugih oseb. Brez soglasja lastnika blagovne znamke, je vsaka uporaba blagovne znamke prepovedana.

 PRIJAVITE SE NA brezplačen SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Blagovna znamka in licenčna pogodba

Licenčna pogodba je v osnovi urejena v 704. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja patentiranega izuma, tehničnega znanja in izkušenj, znamke, vzorca ali modela. Ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo. Licenčna pogodba mora biti obvezno sklenjena v pisni obliki, njeno trajanje pa je vezano na veljavnost intelektualne lastnine, ki se uporablja na podlagi licence.

Želite registrirati s.p.?

Blagovna znamka imetnika je lahko predmet licenciranja bodisi z enim (izključna licenca) ali z večimi uporabniki intelektualne lastnine. Če ponudite več licenc, so te lahko odprte ali omejene na določene gospodarske panoge ali geografska območja. Licenčna pogodba lahko vsebuje tudi določbo o imetju predkupne pravice, v primeru, da se lastnik blagovne znamke odloči za prodajo.

pravno svetovanje

Pravice licencojemalcev

75.c člen ZIL-1 licencodajalcu podeljuje novo pravico, da uveljavlja pravice iz znamke (toži na kršitev znamke) zoper licencojemalca, ki krši določbe licenčne pogodbe v zvezi s trajanjem pogodbe, obliko uporabljane znamke, obsegom blaga in storitev za katere je licenca podeljena, ozemljem na katerem se sme uporabljati znamka in kakovostjo blaga in storitev.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Vpis licence v register

Trenutna zakonodaja ne določa izrecno, kakšno naravo ima vpis licence v register, prejšnji ZIL pa je določal, da dokler licenca ni vpisana v register, dogovor z imetnikom blagovne znamke nima učinka proti tretjim osebam.

Želim se prijaviti na e-novice

Blagovna znamka in plačilo za licenčnino

Plačilo za uporabo blagovne znamke drugih subjektov je obvezno. Licenčnina je praviloma sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksno plačilo se lahko dogovori v enkratnem fiksnem znesku, lahko pa tudi na letni ravni.

Če se torej odločite, da boste svojo zavarovano blagovno znamko dali na uporabo tretjim osebam, za vaše podjetje to prinaša tudi dodaten vir prihodka. Registrirane znamke, modeli, patenti, kot tudi neregistrirane pravice (poslovne skrivnosti, avtorske pravice) spadajo v neopredmetena sredstva podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja