Go to Top

Birokracija tujcem ovira ustanovitev podjetja v Sloveniji

V zadnjem času so slovenske banke popolnoma prenehale odpirati bančne račune slovenskim podjetjem, katerih lastniki in zastopniki so tujci. V podjetju Data opozarjamo, da banke tako tujcem onemogočajo ustanovitev podjetja v Sloveniji.

Pri tem ni pomembno, iz katere države prihaja lastnik in zastopnik podjetja. Že samo dejstvo, da gre za tujega lastnika, je za banko dovolj, da stranko zavrne. Banke torej ne zavračajo odpiranja bančnih računov le podjetjem, katerih lastniki in zastopniki prihajajo iz držav, ki so s strani Urada za preprečevanje pranja denarja opredeljene kot visoko tvegane države, ampak vsem slovenskim podjetjem, katerih lastniki oz. zastopniki so tujci, ne glede na državo, iz katere prihajajo.

Banke tujcem onemogočajo ustanovitev podjetjaBanke pri večini strank sploh ne izpeljejo preverjanja stranke, torej ne preverijo, ali so pri stranki resnično podani kakršnikoli razlogi za odklonitev bančnega računa. Banka že vnaprej zavrne sprejetje stranke in tudi vnaprej zavrne že samo preverjanje stranke. Do tega pride zgolj in samo na podlagi informacije, da je lastnik in zastopnik slovenskega podjetja tujec.

Razlogi za takšno zavrnitev odprtja bančnega računa so povsem birokratske narave, kar so nam v razgovorih z bankami tudi izrecno potrdili. Banka torej zaradi birokratskih razlogov zavrne odprtje bančnega računa, ne da bi pri stranki obstajali kakšni razlogi, zaradi katerih bi v skladu z veljavno zakonodajo bilo potrebno stranko resnično odkloniti. Od bank smo namreč pridobili informacije, da je država z veljavno zakonodajo na banke prevalila odgovornost glede preverjanja tujcev do te mere, da imajo banke s tujo stranko veliko več dela, kot ga lahko pokrijejo s storitvami, ki jih lahko dejansko zaračunajo strankam. Banke so dolžne za vsako stranko in vsako transakcijo poročati, kar glede na obseg in količino dela pomeni čisto birokratsko oviro.

Pri tem ne igra nobene vloge, ali si podjetja poskušajo sama urediti odprtje bančnega računa ali to naredijo s pomočjo našega podjetja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Banke v zadnjem času torej vsem tujcem onemogočajo ustanovitev podjetja v Sloveniji in prenos njihovega poslovanja v Slovenijo, saj podjetjem s tujim lastništvom ne odprejo začasnega računa, na katerega ustanovitelji nato položijo ustanovni kapital. S tem so banke povsem zaprle pot tujemu kapitalu in tujim investitorjem na slovenski trg, saj jim je onemogočeno ustanavljanje podjetij in hčerinskih podjetij v Sloveniji.

Tujim investitorjem se ob takšnem ravnanju bank povzroča velika poslovna škoda, saj predhodno že investirajo v potrebna svetovanja in pridobitev ustreznih dokumentov za ustanovitev podjetja v Sloveniji, pripotujejo v Slovenijo, si plačajo nastanitev v Sloveniji, nato pa jim banke zavrnejo odprtje bančnega računa.

Posebej zaskrbljujoče so tudi informacije, ki smo jih pridobili od uslužbencev različnih bank: da so povsem prenehali sodelovati s podjetji, katerih lastniki in zastopniki so tujci, ne glede na državo izvora in ne glede na to, ali obstaja kakšen razlog za zavrnitev ali ne, saj jim zakonodaja nalaga preveč dela in birokracije v povezavi s takšnimi strankami.

Zaradi navedenega menimo, da je potrebno takoj ukrepati in preprečiti ravnanja bank, ki tujim investitorjem povsem onemogoča odpiranje podjetij in hčerinskih podjetij v Sloveniji.

Storitve za tujce

Storitve podjetja Data za tujce obsegajo svetovanja (obdavčitev, delovna zakonodaja, kadrovanje in podjetništvo), pridobivanje delovnih dovoljenj, računovodske storitve z več kot 25 letnimi izkušnjami, storitve virtualne pisarne (najem sedeža oz. poslovnega naslova) in pomoč pri zaposlovanju kadrov. Ponujamo tudi podporne storitve za tuje državljane (vse na enem mestu: pridobivanje slovenske davčne številke, prevajanje potrebne dokumentacije, oblike podjetja v Sloveniji, pridobitev delovnih dovoljenj za tujce, pomoč pri zaposlitvi delavcev …).

Kaj tujci potrebujejo za poslovanje v Sloveniji?

Pisali smo že o tem, kaj tujci potrebujejo za registracijo podjetja. Pomagamo tudi pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje in delo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja