Go to Top

Bi radi odprli podjetje – vrtec?

Je lahko podjetje – vrtec? Seveda! Zasebni vrtec lahko registrirate kar na DATI! Čeprav statistika kaže, da nataliteta pada, trenutno obdobje velja za “baby boom” obdobje. Če pomislite, da bo čez nekaj let kar nekaj otok potrebovalo varstvo – ali pa ga že, je na tem mestu ideja podjetje – vrtec več kot smiselna.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

V prostem času varujete otroke? Zakaj ne bi iz tega končno naredili dobrega biznisa? Brezplačno vam povemo, kako!

Več informacij

Zasebni vrtec je podjetje, ki ga, tako kot vsako drugo, morate registrirati. Podjetja hitro, enostavno in zastonj registriramo na VEM točki DATA. Dejavnost zasebnega vrtca se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) umešča pod št. 85.100 – Predšolska vzgoja.

Od leta 2013 je za varovanje otrok potrebna strokovna izobrazba

Imeti zasebni vrtec ne pomeni isto kot opravljati dejavnosti (občasnega) varovanja otrok – v tem primeru morate registrirati drugo dejavnost in izpolnjevati drugačne pogoje. Pri tem gre za dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) Q88.910 – Dnevno varstvo otrok.

Imeti zasebni vrtec se torej ne enači z varuhom predšolskih otrok ali zasebnim vzgojiteljem, prav tako pri tem ne gre za dejavnost občasnega varovanja, ki jo denimo lahko opravljate kot osebno dopolnilno delo. Če se ukvarjate z varstvom otrok (torej dnevno varstvo, ne, da imate vrtec) naj vas pri tem spomnimo na zakonodajo, po kateri morate imeti za varovanje otrok ustrezno izobrazbo.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pravica do vrtca pripada vsem otrokom, starim nad 11 mesecev. V Sloveniji vključitev otroka v predšolsko vzgojo ni obvezna, jo pa priporoča tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in sofinancirajo občine.

 

podjetje – vrtecZasebni vrtec: najprej vpis v razvid

Pravna oseba se mora pred začetkom obratovanja zasebnega vrtca in opravljanja dejavnosti vpisati v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki deluje pod okriljem MIZŠ. Oseba pa lahko dejavnost začne opravljati šele po vpisu v razvid pri ministrstvu. Kot pravijo na ministrstvu, mora oseba pri vlogi za vpis v razvid priložiti naslednje dokumente:

  • akt o ustanovitvi,
  • sklep o vpisu v sodni ali drug predpisani register,
  • potrdilo o začetku postopka vpisa,
  • pravilno izpolnjene obrazce, kjer je iz podatkov razvidno ustrezno izpolnjevanje predpisanih pogojev glede prostora in opreme,
  • uporabno dovoljenje, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
  • izjava, s katero oseba zagotovi predpisano izobrazbo strokovnih delavcev.

Podjetje – vrtec lahko registrirate tudi v stanovanju, če ustreza tehničnim pogojem!

Klikni in deli

Zasebni vrtci se od javnih razlikujejo tudi po programih, ki ga v primeru ustanovitve s. p. ali d. o. o. za zasebni vrtec določijo ustanovitelji vrtca. Ti se lahko odločijo za enak program kot velja za javne vrtce ali pa na podlagi Zakona o vrtcih oblikujejo svoj program.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Podjetje  – vrtec: v stanovanjskih stavbah največ dva oddelka otrok

Dejavnost zasebnega vrtca lahko, kot določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, izvajate tudi v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec.

Če se prostori vrtca uredijo v stanovanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega pomena in je za to stavbo že izdano uporabno dovoljenje, ni potrebno spreminjati namembnosti. V takšni stavbi lahko delujeta, v skladu z normativi in standardi, ki jih določa ta pravilnik, največ dva oddelka otrok.

Če stavba nima svojega igrišča, mora biti otrokom zagotovljena uporaba ograjenega igrišča.

Prostori za dejavnosti vrtca morajo biti funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki, pri čemer mora biti čisti del ločen od nečistega.

Igralnica, ki jo uporablja en oddelek, je lahko razdeljena na največ tri med seboj neposredno povezane prostore. Igralna površina enega izmed prostorov te igralnice mora biti tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m².

Še nekaj higienskih in tehničnih predpisov:

  • nihajna vrata niso dovoljena;
  • električne vtičnice, ki niso vsaj 1,50 metra nad tlemi, morajo biti varnostne in opremljene s ščitniki;
  • prostori morajo biti visoki najmanj 2,40 metra svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.

Prijava na brezplačno izobraževanje

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja