Go to Top

Kako je avtošola lahko dejavnost, ki bi jo opravljali preko Vašega podjetja in kako postati inštruktor

Avtošola je lahko dejavnost, ki bi jo opravljali, kako postati inštruktor

 

V upanju na toplo pomlad, vsi dijaki primerne starosti, pričnejo izbirati, katera avtošola bo najprimernejša za njih. Kmalu po novem letu se pričnejo tudi posebne ponudbe in akcije paketov učnih ur. V tem prispevku si bomo ogledali kako zaživi avtošola kot dejavnost podjetja.

Avtošola zajema izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil.

Informativni izračun dohodnine

Avtošola in primerna pravna oblika

Avtošola je lahko registrirana med drugimi tako kot samostojni podjetnik (s.p.) ali družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Za opravljanje dejavnosti mora avtošola izpolnjevati pogoje določene v Zakonu o voznikih in drugih predpisih.

Avtošola mora biti vpisana v register

Avtošola lahko prične z opravljanjem dejavnosti šele ko je vpisana v register šol vožnje, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). Določena avtošola sme usposabljati kandidate za voznike motornih vozil le tistih kategorij, za katere izpolnjuje predpisane pogoje.

Avtošola in prostori

Kako je avtošola lahko dejavnost, ki bi jo opravljali preko Vašega podjetja in kako postati inštruktorAvtošola mora imeti tudi učilnico za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike, z ločenimi sanitarnimi prostori v istem objektu. Ta mora biti tudi funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno poučevanje odraslih oseb in vsebovati zahtevane učne pripomočke (optični medij, šolsko tablo in imeti na razpolago strokovno literaturo). Za učilnico mora podjetnik tudi pridobiti uporabno dovoljenje.

Avtošola mora imeti tudi primerne poslovne prostore in tako omogočati nemoten sprejem strank, nemoteno opravljanje administrativnega dela in delo strokovnega vodje šole vožnje ter arhiviranje gradiva.

Avtošola ima tudi predpisano urejenost vadbene površine s primernim vhodom, ki ne omogoča nekontroliran vstop nepristojnim osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja. Imeti mora tudi najmanj 25 stožcev ustrezne višine glede na kategorijo vozila, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje.

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Ustanovitev podjetja na VEM točki Data je hitra in enostavna.

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Avtošola mora seveda imeti ustrezno opremljena motorna vozila

Šola vožnje mora imeti opremljena motorna vozila tistih kategorij, za katere izvaja program usposabljanja, ter v njih zahtevano primerno dodatno opremo. Več o teh zahtevah si lahko preberete v Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje. Motorna vozila morajo seveda imeti tudi na strehi svetlobno tablo z napisom "ŠOLA VOŽNJE L", tista ki nimajo strehe, priklopna vozila ter vozila kategorij C1, C, D1 in D, morajo biti namesto s svetlobno tablo med usposabljanjem kandidata za voznika označena s predpisanimi tablicami "L". V primeru usposabljanja za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in F spremlja kandidata za voznika v drugem vozilu, se mora pri usposabljanju uporabljati naprava za dvosmerno komunikacijo.

Informativni izračun plače

Učitelji vožnje

V avtošolah smejo usposabljati kandidate za praktičen del samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov. Ti pridobijo dovoljenje na podlagi vloge na Upravni enoti. Dovoljenje je izdano za obdobje pet let ali manj. Poleg tega morajo učitelji imeti vsaj V. stopnjo izobrazbe, katerekoli smeri, zaključen program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije in opravljen izpit. Imeti morajo tudi veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in potrdilo o nekaznovanosti. Potrdilo o nekaznovanosti se pridobi na ministrstvu, pristojnem za pravosodje.

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Šola vožnje mora imeti tudi primernega učitelja predpisov – torej teoretičnega dela. Ti morajo imeti dovoljenje za učitelja predpisov ali biti učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelje vožnje. Ti morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih. Imeti morajo tudi zaključen program izobraževanja za učitelja predpisov in opravljen izpit, kot tudi v veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in biti nekaznovani.

 

Priporočamo Vam tudi, da si preberete članek Inštruktorje vožnje bodo morali zaposliti s pogodbo o zaposlitvi!

Pravna podlaga:

DATA d.o.o.

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja