Go to Top

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti je obveznost samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost ali poklic (npr. sobodajalci, športniki…). Kako pa celoten postopek poteka?

Potrebujete pomoč na področju davčne zakonodaje? Davčni svetovalci podjetja Data vam lahko priskočijo na pomoč! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na plačljivo strokovno posvetovanje!

Izračunajte si vašo plačo!

Dohodek iz dejavnosti

Dohodek iz dejavnosti ima po definiciji Zakona o dohodnini (Zdoh-2) vir v Sloveniji, kar pomeni, da se obdavčuje v Sloveniji. Seveda v kolikor dejavnost opravlja davčni rezident Slovenije in jo opravlja v Sloveniji. Davčni nerezidenti, ki opravljajo dejavnost v Sloveniji so prav tako zavezani k davku, torej se prav tako izračuna in plačuje akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti v Sloveniji.

Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic (46. člen Zdoh-2).

Kako odpreti s.p.?

davčno svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob registraciji

Fizična oseba ob postopku registracije, oziroma najkasneje v osmih dneh od vpisa v ustrezni register, prijavi svoje pričakovane prihodke do konca tekočega poslovnega leta. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se izračuna na podlagi predvidevanega poslovnega izida, dobička ali le višine prihodkov – odvisno od izbranega načina obdavčitve. Kot smo že nekajkrat pisali imajo fizične osebe (samostojni podjetniki), ki opravljajo samostojno dejavnost možnost izbire načina obdavčitve, in sicer:

  • z upoštevanjem normiranih odhodkov (pavšalna obdavčitev 20%);
  • z upoštevanjem dejanskih odhodkov/stroškov (obdavčitev po dohodninski lestvici, od 16% do 50%).

Kot akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se torej znesek izračuna iz napovedi bodočega podjetnika. Kadar je izračunan znesek letnega davka višji do 400 evrov se akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti plačuje mesečno (do 20. v mesecu za pretekli mesec). Drugače se pa plačuje kvartalno.

Pri razumevanju zakonodaje vam lahko pomagajo tudi pravni svetovalci podjetja Data. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na plačljivo strokovno posvetovanje!

Vas zanima odprtje normiranega s.p.?

Primer izračuna – akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti (datum vpisa v register 01.08.2023)

Mesečna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti:

 (plačuje se od 20.10.2023, prvič za avgust – do oddanega letnega davčnega obračuna=poračun!)

SP – NORMIRANI ODHODKI SP – DEJANSKI STROŠKI
Prihodki 15.000,00 Prihodki 15.000,00
Norm.Odh.** 11.000,00 Okvirni stroški* 3.000,00
Davčna osnova 4.000,00 Davčna osnova 12.000,00
Davek 20% 800,00 Davek po doh.lestv. 3.000,00
160 EUR/MES 600 EUR/MES

* prispevki, računovodstvo, banka, drugo.

** do 12.500 80%, razlika do 15.000 40%.

Aprila 2023 je FURS tudi izdal brošuro o davkih za fizične osebe, začetnike, ki so začeli (ali še bodo) opravljati samostojno dejavnost.

Ustanovite d.o.o. na DATA točki!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja