Go to Top

Brezplačna pravna pomoč

Potrebujete pravni nasvet ali zastopanje na sodišču, ki si ga ne morete privoščiti? Preverite ali ste upravičeni do brezplačni pravne pomoči.

Informativni izračun dohodnine

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Za brezplačno pravno pomoč lahko v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) zaprosijo:

 • državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo;
 • tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
 • drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
 • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu,
 • druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Finančni pogoji, ki jih morate izpolnjevati

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in preživljanje svoje družine ne bi zmogla stroškov postopka.

Premoženjski kriterij v letu 2018 znaša 14.281,44 EUR. Vaše premoženje torej ne sme presegati tega zneska. V premoženje se upoštevajo: nepremičnine; razen nepremičnine, v kateri prebivate do določene velikosti, osebna in druga vozila, vrednostni papirji, prihranki, lastniški deleži v gospodarski družbi.

Prav tako vaš mesečni dohodek oziroma dohodek na člana vaše družine ne sme presegati minimalnega dohodka. V dohodek se šteje: neto plača, pokojnina, preživnina, otroški dodatek, varstveni dodatek, denarno nadomestilo ZRSZ, renta, dediščina, darila, odškodnina, odpravnina, plačilo za študentsko delo.

Kje in kako lahko zaprosim za brezplačno pravno pomoč?

Stranka vloži prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči na predpisanem obrazcu skupaj s prilogami o dokazilih, dejstvih in okoliščinah zadeve na pristojnem okrožnem sodišču. Obrazec je dostopen na spletni strani sodišča.

Prošnjo na obrazcu skupaj s prilogami lahko pošljete na sodišču po pošti ali pa vložite osebno v času uradnih ur.

Pravni nasvet

Kaj obsega brezplačna pravna pomoč?

Brezplačna pravna pomoč obsega:

 • pravno svetovanje,
 • sestava overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah,
 • pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave,
 • pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na I. in II. stopnji,
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi,
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo,
 • pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti,
 • oprostitev plačila stroškov sodnega postopka, razen plačila sodnih taks.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja