Go to Top

Zaposlitev hrvaškega državljana brez omejitev

Zaposlitev hrvaškega državljana v Sloveniji od 1. julija poteka brez omejitev. Hrvaški državljani ne potrebujejo več delovnih dovoljenj in so na našem trgu dela v enakem položaju kot drugi državljani Evropske unije.

Zaposlitev hrvaškega državljana je olajšana, ker je zanje začel veljati prost dostop na slovenski trg dela. Republika Slovenija namreč ni podaljšala omejitve dostopa na slovenski trg dela za državljane in državljanke Republike Hrvaške.

Zaposlujete tuje državljane ali o tem razmišljate? Pri tem vam lahko pomagajo naši izkušeni svetovalci. Za hrvaške državljane pa smo vse informacije o ustanovitvi podjetja v Sloveniji in zaposlovanju tujcev zbrali na naši spletni strani v hrvaščini.

Največ hrvaških delavcev je voznikov

Med 6.345 hrvaškimi delavci, ki so bili konec lanskega leta v Sloveniji, prevladujejo moški (76,6 odstotka). Največ hrvaških državljanov je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (1.790), gradbeništvu (1.194) in v dejavnostih prometa in skladiščenja (872). Ženske so prevladovale v gostinstvu, izobraževanju in zdravstvu. Med večjimi zaposlovalci hrvaških delavcev so po podatkih GZS-ja predvsem slovenska podjetja, ki iščejo zaposlene ob meji. To so med drugim Revoz in CGP ter turistične dejavnosti na Obali.

Največ hrvaških državljanov, ki delajo v Sloveniji, je:

  • voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev,
  • varilcev, strugarjev in orodjarjev,
  • kuharjev,
  • elektroinštalaterjev in elektromehanikov,
  • steklarjev ter
  • pripravljavcev in monterjev kovinskih konstrukcij.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Lažje zaposlovanje delovne sile

Na Zavodu RS za zaposlovanje ocenjujejo, da bo sprostitev zaposlovanja hrvaških državljanov na slovenskem trgu dela slovenskemu gospodarstvu omogočila lažje zapolnjevanje aktualnih potreb po ustrezni delovni sili. Olajšala bo težave slovenskih podjetij, ki si pri zapolnjevanju svojih kadrovskih vrzeli pomagajo z zaposlovanjem tujcev.

GZS pričakuje do 2.000 novih hrvaških delavcev

Gospodarska zbornica Slovenije in ministrstvo za gospodarstvo novost zaradi pomanjkanja kadra pozdravljata. Pričakujejo, da bo v Slovenijo v treh letih prišlo med 1.000 in 2.000 hrvaških delavcev. V GZS opozarjajo, da je kadrovska vrzel resen izziv za gospodarstvo. “Slovensko gospodarstvo se sooča z vse večjim povpraševanjem po kadrih, ki jih slovenski trg dela ne zagotavlja več v dovolj veliki meri. Zato smo in bomo v prihodnje vedno bolj odvisni tudi od zaposlovanja tujcev, če želimo ohranjati gospodarsko rast in razvoj,” poudarjajo.

Vlada je marca sicer sprejela predlog zakona, s katerim bi prehodno obdobje za zaposlitev hrvaškega državljana podaljšali za nadaljnje dveletno obdobje, to je do 30. junija 2020. S tem bi po navedbah vlade zagotovili zaposlovanje hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov v odvisnosti od stanja na trgu dela v Sloveniji ter posledično zagotovili nadaljnje stabilno delovanje slovenskega trga dela v prihodnjih dveh letih. A državni zbor tega zakona ni obravnaval.

Poleg Avstrije, ki je že napovedala podaljšanje prehodnega obdobja, in Slovenije so prehodno obdobje z omejitvami pristopa hrvaških delavcev do trga dela do letos obdržale še Malta, Nizozemska in Velika Britanija. Vse tri države so omejitev odpravile.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja