Go to Top

Kilometrina in potni nalogi

Kilometrina in potni nalogi – obrazci:

(kilometrina in potni nalogi)

  • Kilometrina (OBRAČUN KILOMETRINE na službenih potovanjih)
  • Potni nalog (nalog za službeno potovanje št., RAČUN potnih stroškov)

Spremembe in dopolnitve Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino:

Članki:

Seminar Potni nalogi:

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kdaj in kako sestavim potni nalog?
  • Katere stroške lahko uveljavljam (kilometrina, dnevnice, parkirnine, cestnine,…)
  • Ali si lahko povrnem stroške nočitve?
  • Ali moram za vsako pot posebej napisati potni nalog?
  • Ali ima podjetje lahko službeno vozilo in katere stroške si lahko uveljavljam?

Na vsa ta vprašanja boste dobili odgovore na izobraževanju Potni nalogi »


Imate vprašanje?