Go to Top

Zavarovanje otrok nič več po starših?

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poleg novega zdravstvenega nadomestila, ureja tudi zavarovanje otrok po starših. Otroci naj ne bi bili več zavarovani po svojih starših, ampak naj bi bili samostojna kategorija zavarovancev do 18. leta starosti ali pa do konca študija oziroma 26. leta starosti.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Iščete zaposlitev? Ste že razmislili o samozaposlitvi?

Več informacij

Kot pojasnjuje na Ministrstvu za zdravje, se bo s predlogom zakona zagotovilo obvezno zdravstveno zavarovanje za vse otroke v Sloveniji. In sicer bodo zavarovani:

  • ali  kot družinski član
  • ali na podlagi samostojne podlage, ki zajema otroke, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani.

S to spremembo bi odpravili sedanje težave s statusom otroka, kadar starši postanejo brezposelni in si ne uredijo zavarovanja.

Prijava na izobraževanje

Brezposelnim, ki jih zanima samozaposlitev, s številnimi brezplačnimi izobraževanji pomagamo v podjetju Data. Na seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo svojo poslovno idejo dokončno izoblikujejo, na VEM točki Data pa v nadaljevanju lahko ustanovitev podjetja opravijo popolnoma brezplačno. Že veste, kako bo po novem urejena brezposelnost?

Prijava na izobraževanje

Zavarovanje otroka kot družinskega člana

Po veljavni ureditvi se kot družinski član lahko obvezno zavarujejo otroci, zakonci, zunajzakonski partnerji in starši. V novi ureditvi pogoji za zavarovanje otrok ostajajo nespremenjeni.

zavarovanjeOtrok se zavaruje kot družinski član do 18 leta starosti brez pogoja šolanja. Od 18 leta dalje pa, če se šola, a najdlje do zaključka programa druge bolonjske stopnje ali programa enovitega bolonjskega študija, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Po novem pa se širi krog nosilcev zavarovanj, po katerih se otroci lahko zavarujejo. In sicer poleg staršev, partnerjev staršev, skrbnikov in določenih družinskih članov (brat, sestra, stari starši) se otroci lahko kot družinski člani zavarujejo tudi prek rejnika, ki so mu dodeljeni v rejništvo.

Otroci kot samostojna kategorija zavarovancev

Poleg zavarovanja otrok kot družinskih članov se dopolnjuje ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja otrok na podlagi samostojne zavarovalne podlage. Veljavna ureditev določa, da se lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje vključijo le otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Gre za otroke brez staršev oziroma otroke, katerih starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Te otroke v obvezno zdravstveno zavarovanje vključi občina in zanje plačuje prispevek, so pojasnili na Ministrstvu za zdravje.

Praksa pa je pokazala, da navedena določba ne omogoča vsem otrokom enakega dostopa in obsega obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj iz veljavne ureditve izpadejo naslednje kategorije otrok:

  • otroci starejši od 18 let, ki se šolajo in ne morejo biti zavarovani kot družinski člani,
  • otroci mlajši od 18 let, ki se ne šolajo,
  • otroci, ki bi lahko bili zavarovani kot družinski član, vendar si njihovi starši ne uredijo ali pravočasno ne uredijo obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z novo ureditvijo bi otroci lahko bili samostojni zavarovanci. Na ta način naj bi bilo otrokom omogočeno obvezno zdravstveno zavarovanje, ne glede na pravni položaj njihovih staršev.

Komentar (1)

  • Anastasia 17. oktobra 2017 - 12:37 Odgovori

    Ta zakon je v nebo vpijoča krivica, ukinja koncesionarske ambulante v javnem zdravstvu, zmanjšuje pravice invalidov in drugih kategorij oseb s posebnimi potrebami. Koncesije bodo podeljene le izbrancem in samoplačniškim ambulantam, zato bom glasovala ZA REFERENDUM in PROTI ZAKONU!!!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja