Go to Top

Zaposlovanje starejših prinaša modrost, izkušnje in umirjenost

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) bo okrepilo izvajanje ukrepov za večje zaposlovanje starejših v Sloveniji.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Na brezplačnem seminarju vam predstavimo finančne in organizacijske prednosti in slabosti samozaposlitve.

Več informacij

Stanje na trgu dela se izboljšuje, saj beležimo rast števila delovno aktivnih v vseh starostnih kategorijah. Kljub temu pa zaposlovanje starejših v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami narašča počasneje, razlagajo na MDDSZ.

Na eni strani želijo informirati delodajalce in usposobiti svetovalce, ki pomagajo brezposelnim, za zaposlovanje starejših oziroma za delo s starejšimi brezposelnimi. Na drugi strani pa nameravajo starejše intenzivno vključiti v programe aktivne politike zaposlovanja.

Prijava na izobraževanje

Starejšim od 50 let je so na voljo naslednji programi:

  • Zaposli.me 2016/2017 – javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.
  • Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjen usposabljanju in pridobivanju novih praktičnih znanj in kompetenc. Namen je, da se posameznik vključi v delovni proces, pod nadzorom mentorja, in svoje teoretično znanje nadgradi s praktičnimi izkušnjami.
  • Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje nudi izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci.
  • Delovni preizkus, v okviru katerega se lahko oseba preizkusi na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu (do 1 mesec).
  • Javna dela 2017 – javno povabilo je odprto le še v Območni službi Sevnica.

Zaposlovanje starejših je lahko prednost

zaposlovanje starejšihNa Zavodu RS za zaposlovanje opažajo, da delodajalci premalokrat prepoznajo prednosti večgeneracijskega okolja in zanemarjajo vpliv izkušenj in znanja, ki ga lahko doprinese zaposlovanje starejših. Prav to lahko pozitivno vpliva na konkurenčnost podjetja. Zaposlovanje starejših v delovno okolje namreč prinaša modrost, izkušnje in umirjenost, poudarjajo na zavodu.

Delodajalci, ki se odločijo za zaposlovanje starejših, imajo na voljo tudi ugodnosti. Če zaposlijo brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je bila najmanj pol leta v evidenci brezposelnih, so oproščeni plačila prispevkov za obvezna zavarovanja. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Od januarja 2016 do februarja 2017 je spodbudo koristilo 998 delodajalcev za zaposlitev 1.083 starejših brezposelnih oseb, še dodajajo na MDDSZ.

Podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile pa se bo izvajala tudi v okviru posebnega programa, ki smo ga natančneje že predstavili v prispevku Aktivno staranje prebivalstva – kakšna podpora se obljublja podjetjem?.

Prijava na izobraževanje

Komentar (1)

  • Matic 16. maja 2017 - 7:27 Odgovori

    ah, mladi pod 30 pa brez služb.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja