Go to Top

Začenjajo se sodne počitnice, a sodišča svojih vrat ne zapirajo

sodne počitniceJutri, 15. julija se začenjajo sodne počitnice, ki bodo tako kot vsako leto trajale do 15. avgusta. Med sodnimi počitnicami se opravlja naroke in odloča le v nujnih zadevah, sodnih pisanj sodišča ne vročajo. Procesni roki med sodnimi počitnicami ne tečejo, v kolikor pa je bilo sodno pisanje v tem času vročeno, pa začnejo procesni roki teči prvi dan po izteku počitnic.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Kaj sodi med nujne zadeve?

Med nujne zadeve sodijo:

 • preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost;
 • preiskave in sojenja v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Sloveniji;
 • postopki v zadevah zavarovanja;
 • nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi;
 • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah;
 • menični in čekovni protesti ter menične tožbe;

  Imate pravno vprašanje? Pišite nam!

  Rok Gros, DataRok Gros, Data

 • spori za objavo popravka objavljene informacije;
 • popisi zapustnikovega premoženja ter
 • zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja