Go to Top

Za večje zaposlovanje starejših na trgu dela: kaj predlaga vlada?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v predlog za obravnavo poslalo dokument za večje zaposlovanje starejših na trgu dela. Bo prišlo do prilagajanja starostnega pogoja za ponovno upravičenost do denarnega nadomestila na podlagi celotnega obdobja zavarovanja pogojem, ki so določeni za uveljavitev pravice do starostne pokojnine, bodo starejši dobili pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe, bo prišlo do uvedbe ustreznejših spodbud delavcem za ostajanje v zaposlitvi v okviru pokojninskega sistema (bonusov/malusov)?

“Le zdrav, motiviran in usposobljen delavec bo namreč lahko nadaljeval z delom tudi pri višji starosti, če mu bo to seveda omogočalo delovno okolje in bodo to spodbujali tudi družbeni odnosi in vrednote,” so zapisali.

Kaj predlaga vlada?

Navajamo nekatere ukrepe.

  • Prehodi v/iz brezposelnosti

Prilagajanje starostnega pogoja za ponovno upravičenost do denarnega nadomestila na podlagi celotnega obdobja zavarovanja pogojem, ki so določeni za uveljavitev pravice do starostne pokojnine.

Postopnejše povečevanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti glede na zavarovalno dobo ter postopno skrajšanje najdaljšega prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (npr. iz 25 mesecev na 20 mesecev).zaposlovanje starejših na trgu dela

Preučitev učinka sedanjega sistema nadomestil za brezposelnost, sistema socialnih transferjev in davčnega sistema in s tem možnosti za zmanjšanje pasti brezposelnosti in neaktivnosti z namenom učinkovitejše aktivacije iskalcev zaposlitve.

Vzpostavitev učinkovitejšega sistema za ukrepanje v primerih prijave v evidenco brezposelnih oseb  kadar obstaja sum, da gre de facto za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi z namenom ohranitve upravičenosti do denarnega nadomestila (odpovedni razlog »nesposobnost«, izpolnjevanje pogoja za upravičenost do denarnega nadomestila do upokojitve).

Tako z namenom zagotavljanja višjih pokojnin kot tudi zmanjšanja pritiska na javne finance je še dodatno potrebno okrepiti ukrepe na trgu dela, ki bodo spodbujali predvsem ostajanje v zaposlitvi:
– na strani delavca (npr. progresivno zmanjševanje dela prispevkov delavca)

– na strani delodajalca (npr. subvencioniranje prilagoditve delovnih mest),

s čimer bi sočasno zvišali stopnjo delovne aktivnosti starejših in zmanjšali javne izdatke, povezane s to populacijo.

  • Ohranjanje starejših na trgu dela

Zagotoviti posebno pravno varstvo pred odpovedjo tudi starejšim delavcem, ki jim je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za brezposelnost do izpolnitve pogojev za starostno pokojnine.

Nadaljevanje z ukrepom delne oprostitve plačila prispevkov za delodajalce, ki bi ga bilo primerno ciljno omejiti na tiste, pri katerih obstaja večja verjetnost za izgubo zaposlitve (oblikovanje kriterijev glede na starejše, ki v določenem obdobju preidejo v brezposelnost.

Nikoli ni prepozno za podjetništvo! Rezervirajte si svoj termin z nami!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Uvedba ustreznejših spodbud delavcem za ostajanje v zaposlitvi v okviru pokojninskega sistema (bonusi/malusi) v skladu s predlogi iz Bele knjige o pokojninah (2016).

  • Zdravje na delovnem mestu

Preučitev možnosti za izdelavo spletnega orodja za izračun stroškov in koristi vlaganja v varnost in  zdravje pri delu na ravni podjetja z namenom ozavestiti delodajalce o koristnosti vlaganja v človeški kapital.

Uvedba spodbud delodajalcem za vlaganje v človeški kapital, predvsem v zdravje in usposabljanje delavcev (npr. davčne olajšave, ipd.).

Delovno ministrstvo je v predlog za obravnavo poslalo dokument za večje zaposlovanje starejših na trgu dela.

Klikni in deli

  • Izobraževanje in vseživljenjsko učenje 

Razmislek, da se pri dohodnini odpravi določba, po kateri je izobraževanje boniteta, če ga plača delodajalec in namesto tega uvesti davčno olajšavo pri dohodnini za vključene v izobraževanje.

Preučiti možnost zagotavljanja, izobraževanja in usposabljanja vsakemu delavcu ter preučiti možnost uvedbe obveznega usposabljanja (npr. vsaj tri dni v letu); v povezavi s slednjim razmisliti tudi o uvedbi vavčerjev za izobraževanje.

Celotno gradivo si lahko preberete tukaj.

Naj leta ne bodo ovira za skok v podjetniške vode! Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na [email protected] ali na telefonu 01 600 1530.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja