Go to Top

Vse o letnem dopustu

Čeprav gre letošnje (kislo) poletje počasi, a vztrajno h koncu, pa je še vedno aktualna tematika kakopak letni dopust. V tokratnem članku vam podrobno, tudi s konkretnimi številkami, navajamo vse, kar je potrebno vedeti o letnem dopustu po zadnjih spremembah ZDR-1. Pravico do letnega dopusta delavec oziroma zaposleni tako pridobi v trenutku, ko sklene delovno razmerje z delodajalcem.

Vse o letnem dopustuSplošno

Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov. To velja tudi za tiste delavce, ki delajo krajši delovni čas (torej ne polnega). Odvisen je od razporeditve delovnih dni v tednu, kar ob najpogostejši razporeditvi 5-ih delovnih dni, pomeni najmanj 20 dni (t.j. 4 tedne po 5 dni).

Kdo ima pravico do dodatnega dopusta

Delavci, starejši od 55 let, invalidi in tisti z najmanj 60% telesno okvaro ter delavci, ki varujejo in negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego, imajo pravico do najmanj treh dodatnih dni dopusta. Do enega dodatnega dneva pa imajo pravico delavci za vsakega otroka do 15-ega leta starosti.

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let, ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni. Daljše trajanje letnega dopusta se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Sorazmerni del dopusta

Sorazmerni del (torej 1/12 za vsak mesec zaposlitve) pripada delavcu, ki sklene ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima  v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta.

Če delavec dela v koledarskem letu pri dveh delodajalcih, mu je vsak dolžan zagotoviti sorazmeren del dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan.

 Kdaj in kako izrabiti letni dopust?

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, en del pa mora trajati vsaj dve tedna. Delavec je dolžan planirati in izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta do konca koledarskega leta, preostanek pa najkasneje do 30. junija naslednjega leta.

En dan letnega dopusta lahko delavec izrabi na dan, ki ga sam določi, a mora o tem delodajalca obvestiti najmanj tri dni prej. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj en teden letnega dopusta v času šolskih počitnic.

Izjava o odpovedi pravice do letnega dopusta je neveljavna, dogovor o denarnem nadomestilu zaradi neizrabljenega dopusta pa je dovoljen le ob prenehanju delovnega razmerja.

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja