Go to Top

Varnost in zdravje pri delu ter samozaposlene osebe

Bodoči podjetniki in samozaposlene osebe se srečujejo z nasprotujočimi si informacijami glede obveznosti samozaposlenih oseb po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju ZVZD-1). V nadaljevanju vam zato podajamo natančna pojasnila glede obveznosti samozaposlenih oseb, ki niso delodajalci, po ZVZD-1, za odgovore pa smo se obrnili tudi na Inšpektorat RS za delo.

Odgovornost za varnost in zdravje

Po ZVZD-1 ima status samozaposlene osebe kdor opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih delavcev oz. v delovni proces ne vključuje drugih oseb. Samozaposlena oseba je odgovorna tako za svojo varnost in zdravje kakor tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vpliva s svojimi dejanji ali opustitvami pri izvajanju delovnega procesa.

Ocena tveganja

Samozaposlena oseba je dolžna oceniti tveganje. Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Na Inšpektoratu RS za delo pojasnjujejo, da lahko Izjavo o varnosti z oceno tveganja samozaposlena oseba izdela tudi sama, je pa potrebno, da se morebitne nevarnosti in tveganja ter sprejemljivost ocenjenega tveganja ugotavljajo strokovno in realno ter da se strokovno opredelijo tudi ukrepi. V kolikor tega samozaposlena oseba ni zmožna zagotoviti sama, je smiselno, da to uredi z zunanjo strokovno osebo.

Izpit iz varstva pri delu in zdravniški pregled

ZVZD-1 izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje in izpit iz varstva pri delu ter zdravniški pregled na medicini dela. Na Inšpektoratu RS za delo pa opozarjajo, da je glede na prisotne nevarnosti, ki lahko obstajajo pri izvajanju dela samozaposlene osebe in čeprav to ni nikjer neposredno zapisano in zahtevano, ravno tako smiselno, da delavec, ki takšno delo opravlja, izvaja tudi posamezne druge ukrepe po ZVZD-1, kot npr. da se samoiniciativno na ustrezen način seznani z nevarnostmi in zagotavljanjem ukrepov za zmanjševanje nevarnosti in vplivov na zdravje ter da se pri tem preveri tudi izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje takšnega dela. Ni namreč odveč opozoriti na zgoraj opisano odgovornost, zlasti do drugih oseb.

Uporaba ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

Prijave inšpekciji

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

Varstvo pred požarom

Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom v skladu s posebnimi predpisi.

POZOR: Če samozaposlena oseba zaposli delavce ali v delovni proces vključi druge osebe (npr. študente), zanjo veljajo vse obveznosti po ZVZD-1, ki zavezujejo delodajalce!

Pripravila Darja Golob Koritnik, DATA

Komentarjev (3)

 • Aleks 1. oktobra 2013 - 13:08 Odgovori

  Ma saj to ni resno no… ko sem pri vas delal tečaj ste nam vsem vbijali v glavo da so VPD, zdravniški pregled in ocena tveganja obvezni za vse. Na to so opozarjali tako predavatelji kot gospa pri registraciji.

  Se pravi sem stran vrgel kar nekaj časa in denarja za vse našteto, česar sploh ne bi bilo potrebno opraviti oz. bi to lahko naredil sam.

  • Data d.o.o. 1. oktobra 2013 - 16:36 Odgovori

   Pozdravljeni,
   Ravno zaradi vseh nasprotujočih si informacij na tem področju, smo za pojasnila zaprosili Inšpektorat RS za delo. Samozaposlene osebe ste v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in drugimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu odgovorni za svojo varnost in zdravje ter za varnost in zdravje drugih oseb, na katere vplivajo vaša dejanja ali opustitve, ter ste zavezani, da pri svojem delu uporabljate sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Vse navedeno lahko ustrezno izvaja le, kdor je ustrezno strokovno usposobljen. Še vedno torej velja, da je smiselno, da opravite izpit iz varstva pri delu ter tudi zdravniški pregled, kar izhaja tudi iz mnenja Inšpektorata RS za delo, dejstvo pa je, da vam zakon teh obveznosti izrecno ne nalaga.

   Lep pozdrav,
   DATA

 • Primož 19. Novembra 2013 - 14:14 Odgovori

  Pozdravljeni

  ali to velja tudi za poslovodne osebe v enoosebnih d.o.o., zavarovalna podlaga 040.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja