Go to Top

Upravljavec smučišča, je kot dejavnost rezervirana za najbolj petične in najbolj podjetne

Upravljavec smučišča, je kot dejavnost rezervirana za najbolj petične in podjetne

Upravljanje smučišč zajema urejanje smučarskih prog za smučanje in te morajo biti ustrezno opremljene, označene in zavarovane. Za opravljanje dejavnosti morate imeti registrirano dejavnost »Dejavnost smučarskih centrov« (SKD 93.292) in primerno pravno-organizacijsko obliko – med drugimi tudi družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). To lahko registrirate tudi na naši VEM točki in to brezplačno.

Informativni izračun dohodnine

Upravljavec smučišča - torej majhnega ali velikega smučišča?

Upravljavec smučišča, je kot dejavnost rezervirana za najbolj petične in najbolj podjetneV kolikor se smučišče smatra za majhno smučišče, so pogoji manj zahtevni. Smučišče se smatra za majhno smučišče v kolikor ima postavljene največ dve vlečnici, skupna dolžina vlečnic ne presega 800 m in v kolikor je smučišče pregledno z enega mesta. V primeru majhnega smučišča, lahko naloge nadzornika in reševalca opravlja hkrati najmanj ena oseba. Ostali pogoji so zahtevani za obe vrsti smučišč.

Upravljavec smučišča mora pridobiti koncesijo in obratovalno dovoljenje

Upravljavec smučišča mora še pred začetkom delovanja pridobiti tako koncesijo kot obratovalno dovoljenje. Podeljevalec koncesije je odvisen od lokacije in je tako lahko to občina, več občin, mestna občina ali država. Obratovalno dovoljenje izda minister pristojen za promet.

Za obratovalno dovoljenje mora upravljavec smučišč smučišče primerno zavarovati, zaščititi in urediti. Upravljavec smučišča mora tudi zagotoviti minimalno enega nadzornika za smučišče z zmogljivostjo do 300 smučarjev, 2 nadzornika z zmogljivostjo do 1000 smučarjev in dodatnega nadzornika za vsakih nadaljnjih 1500 smučarjev. Zagotoviti mora tudi minimalno enega reševalca za smučišče do 500 smučarjev, dva reševalca za smučišče z zmogljivostjo do 3000 smučarjev ter dodatnega reševalca za nadaljnjih 1500 smučarjev. Tudi za graditev žičniških naprav mora upravljavec smučišča pridobiti koncesijo.

Upravljavec smučišča potrebuje osebje za delo na posameznih žičniških napravah

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Tako mora upravljavec smučišča v primeru vlečnice imenovati vodjo obratovanja vlečnice, strojnika vlečnice in voznika vlečnice. Za operiranje krožne žičnice potrebuje vodjo obratovanja krožne žičnice, strojnika krožne žičnice in voznika krožne žičnice. V primeru nihalne žičnice in vzpenjače pa je zahtevan vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače in strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ter izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi (ki skrbi za strokovno-tehnične preglede žičniških naprav) in sprevodnika ter strežnika žičniške naprave.

 

Delo nadzornika lahko opravlja le oseba, ki pridobi od ministrstva za notranje zadeve službeno izkaznico. To pridobi na podlagi ustrezne starosti nad 18 let, ustreznega državljanstva, aktivnega znanja slovenskega jezika in izpolnjevanja pogoja o nekaznovanosti. Nadzornik mora pridobiti tudi najmanj srednjo poklicno izobrazbo katerekoli usmeritve. Izkazovati mora poslovno, zdravstveno in psihično sposobnost, teoretično in praktično znanje smučanja in opraviti preizkus za nadzornika na smučišču. Nadzornik mora biti opremljen tudi s predpisanimi oznakami in opremo ter se vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja.

Med tem delo reševalca na smučišču predpiše minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in pristojno nacionalno panožno športno zvezo.

Izračun dohodnine - olajšava za otroke

Vodja obratovanja nihalne žičnice ali vzpenjače

V primeru prisotnosti nihalne žičnice ali vzpenjače, mora upravljavec smučišča zagotoviti tudi vodjo obratovanja. Na podlagi usposobljenosti, vodja obratovanja vlečnice lahko opravlja kandidat tudi preizkus strokovne usposobljenosti. Tega izvajata Center za poslovno usposabljanje in Gospodarska zbornica Slovenije. Pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave izda pristojen minister. Vodja se mora nato vsaj enkrat na pet let udeležiti strokovnih izpopolnjevanj in potrdilo o tem predložiti ministru. Za primerno usposobljenost se šteje eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice in usposobljenost v skladu s programom usposabljanja za vodjo obratovanja krožne žičnice. Zahtevana je tudi končana najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri. Posameznik, ki opravlja delo vodje, mora biti ustrezno zdravstveno sposoben in nekaznovan.

Tudi za strojnika vlečnice je predpisana starost in izobrazba za voznika, najmanj osnovna šola ob treh sezonah delovnih izkušenj na žičniški napravi ali najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. raven).

 

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Tako je tudi z izvajalcem posebnih strokovnih del z vrvmi za obratovanje žičniških naprav (najmanj srednja poklicna šola (IV. raven) tehnične smeri ali druga srednja poklicna šola in tri leta delovnih izkušenj pri obratovanju ali vzdrževanju žičniških naprav), voznikom krožne žičnice (najmanj 18 let, usposobljenost po programu za strojnika vlečnice ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. raven)) in voznikom vlečnice (najmanj 18 let in končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. raven)).

 

Informativni izračun plače

Pravna podlaga:

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1), Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.

Preberite tudi:

DATA d.o.o.

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja