Go to Top

Ugotovitev vzajemnosti pri nakupu nepremičnin za tujce

Ugotovitev vzajemnosti je potrebna, kadar tujci oz. tuje pravne osebe iz določenih držav kupijo nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije. Ugotovitev vzajemnosti predstavlja vlogo, ki jo je moč sedaj oddati elektronsko. Pridobljeno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti pa se prilaga k vpisu v zemljiško knjigo.

Informativni izračun plače

Ugotovitev vzajemnosti – za koga je to potrebno?

Tujci, ki so državljani katere od držav EU, Evropskega gospodarskega prostora (EFTA) ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), lahko na podlagi mednarodnih pogodb pridobivajo nepremičninske pravice pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Tako za njih ugotovitev vzajemnosti ni potrebna. Tujci, ki ne sodijo v te skupine, ne morajo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah Republike Slovenije, razen v primeru, ko gre za državljane in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU.

Jubilejne nagrade – do katere višine so neobdavčene po novem?

pravno svetovanje

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Za državljane katerih držav je ugotovitev vzajemnosti potrebna pri nakupu nepremičnin?

Ugotovitev vzajemnosti ugotavlja Ministrstvo za pravosodje na podlagi vložene vloge za izdajo odločbe. Ugotovitev vzajemnosti morajo izvesti državljani in pravne osebe s sedežem v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji. Med te trenutno sodijo:

  • Severna Makedonija,
  • Srbija,
  • Črna gora,
  • Albanija,
  • Ukrajina,
  • Moldavija,
  • Bosna in Hercegovina.

Ti državljani lahko, ko je vzpostavljena ugotovitev vzajemnosti, pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Ugotovitev vzajemnosti za nakup nepremičnine – kdo še ne potrebuje?

Pridobitev lastninske pravice je omogočena tudi tujim osebam, dokler so ti:

  • osebe s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva;
  • zakoniti dediči ali tuji oporočni dediči v primeru dedovanja, ki bi bili dediči tudi po zakonitem dedovanju, saj se vzajemnost domneva;
  • tujci iz bivših republik SFRJ, ki so vse pogoje za vknjižbo izpolnjevali že pred 31. 12. 1990 (vendar pa vpis ni bil realiziran oz. postopek vpisa v zemljiško knjigo ni bil začet).

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Možna elektronska oddaja vloge!

Ugotovitev vzajemnosti je od 21. februarja mogoča na podlagi elektronsko vložene vloge na portalu E-Uprava. Za oddajo vloge je potrebno imeti bodisi digitalno potrdilo, mobilno identiteto smsPASS ali elektronsko osebno izkaznico. Priložiti pa je potrebno tudi overjeno kopijo osebnega dokumenta – to pripravi uradna oseba na podlagi izvirnika in listino, s katero se izkazuje ugotovitev vzajemnosti.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja