Go to Top

Tuji trg – priložnost tudi za manjša podjetja

Tuji trg predstavljajo poslovno priložnost tudi za manjša podjetja. Hiter napredek namreč od njih zahteva nenehno prilagajanje, povečevanje učinkovitosti, zniževanje stroškov in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Tako postaja internacionalizacija poslovanja tudi za večino majhnih podjetij nujna za preživetje.

Informativni izračun plače

Za katera podjetja je tuji trg priložnost

Tuji trg predstavlja predvsem priložnost za podjetja, katerih poslovanje je stabilno. Hkrati imajo za vstop in poslovanje na tujih trgih zagotovljene resurse. Tuji trg, na katerega želi podjetje vstopiti, mora najprej dodobra raziskati (narediti analizo trga) in izdelati izvozni načrt. Poleg tega se je potrebno zavedati tudi tveganja in stroškov, ki jih vstop na tuji trg prinaša.

Podjetje, ki ima potencial za uspeh na tujem trgu, je finančno stabilno, prepoznavno in uveljavljeno na domačem trgu. Ima jasno prepoznavno priložnost na tujem trgu, realne možnosti dostopa do resursov, ki jih potrebuje (ljudje, razvoj, finančna sredstva), in je v fazi rasti oziroma zrelosti.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Za vstop na tuji trg je najprej potrebna podrobna tržna analiza

Pred odločitvijo za razširitev poslovanja na določen tuji trg je potrebno izvesti tržno analizo. Ta naj bo usmerjena v posebnosti novega tujega trga, predvsem v povezavi s/z:

 1. pravnimi in carinskimi ovirami,
 2. transportnimi stroški,
 3. regulacijo trgov (zaščita domačih trgov),
 4. dostopom do tržnih poti, dobaviteljev,
 5. lojalnostjo blagovnim znamkam, tujo konkurenco,
 6. potrebnimi investicijami v trženjsko komuniciranje.

Za vsako podjetje lahko najdemo še veliko ovir in potencialnih stroškov. Ključno pri vstopanju na tuji trg pa je razumevanje lokalnega trga in obnašanja porabnikov.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Kdo vam lahko pomaga pri vstopanju na tuji trg?

Slovenskim podjetjem, ki želijo ali nameravajo svoje poslovanje razširiti na enega ali več tujih trgov so poleg raznovrstnih svetovanj, seminarjev, konferenc, spletnih portalov za izvoznike idr. na voljo tudi nepovratna sredstva. Ker se zavedamo, da je podjetjem in podjetnikom težko prepoznati vse priložnosti za pridobitev subvencij, vam v nadaljevanju predstavljamo spodbude, ki so vam trenutno na voljo.

 1. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov: Namen vavčerja je spodbuditi MSP iz Vzhodne kohezijske regije k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tuji trg. Podjetja lahko za izvedbo tržne analize tujega trga pridobijo nepovratna sredstva v višini do 5.000,00 EUR (60% sofinanciranje).
 2. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR (60% sofinanciranje).
 3. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR (60% sofinanciranje).
 4. Potrebujete zanesljivo računovodstvo

  Marina Arh, DataMarina Arh, Data

 5. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR (60% sofinanciranje).
 6. Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022: Predmet javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev v okviru katerih bodo podjetja pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na tuji trg, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujih z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tuji trg ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. Partnerstvo lahko prejme subvencijo v višini do največ 250.000,00 EUR (50% sofinanciranje).
 7. Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z javnim razpisom se sofinancirajo operacije v dveh sklopih. (1) predstavitev blagovnih znamk na showroomih v tujini in (2) sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu. Minimalna višina subvencije je 30.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 100.000,00 EUR (75% sofinanciranje).
 8. Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov. To je sicer standardna lestvica stroška na enoto pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini. Sofinanciranje je največ 75% oziroma največ 13.136,40 EUR.
 9. Pravni nasvet

Vabimo vas na individualno svetovanje kjer preučimo potencial primernih javnih razpisov za uresničevanje vaših poslovnih idej za vstop na tuji trg. Na osnovi vaše predstavitve projektov poiščemo ustrezen razpis, preverimo vstopne pogoje in možnosti za odobritev nepovratnih sredstev. Pomagamo vam pri ustvarjanju projektne dokumentacije za oddajo na razpis. Stojimo vam ob strani do zaključka projekta (priprava zahtevkov za refundacijo in poročil). Ter kasneje tudi pri pripravi in oddaji obveznih vsakoletnih poročil.

Povečajte si torej možnosti uspeha na javnih razpisih s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje glede izpolnjevanja pogojev določenih v javnih razpisih in pripravo dokumentacije na razpisi@data.si ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja