Go to Top

Trgovina na debelo z izdelki, kot so olja in nepredelan tobak? Vsako gibanje morate prijaviti!

Od 1. avgusta dalje, ko se uporablja novi Zakon o trošarinah (ZTro-1), osebe, ki opravljajo dejavnost trgovine na debelo z izdelki iz tarifnih oznak 2710 19 91 in 2710 19 99 (npr. mazalna, bazna, antikorozivna in druga olja) ter 2401 10 in 2101 20 (nepredelan tobak), dovoljenja za poseben trošarinski nadzor ne potrebujejo več.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kaj najraje preverjajo inšpekcijske službe? Veste, kako se na inšpekcijski obisk dobro pripraviti? Mi vemo!

Več informacij

O prenehanju veljavnosti dovoljenja, ki se vsebinsko nanašajo le na poseben trošarinski nadzor, bo odločal davčni organ po uradni dolžnosti, o prenehanju veljavnosti določb posebnega trošarinskega nadzora, ki so zajete v trošarinskih dovoljenjih, ki se nanašajo na druge trošarinske izdelke, pa bo odločeno v okviru uskladitve trošarinskih dovoljenj v skladu s 113. členom ZTro, pišejo na Finančni upravi RS (Furs).

Prijava na izobraževanje

Se pa po novem, od 1. avgusta 2016 dalje, za izdelke iz tarifnih oznak  2710 19 91 in 2710 19 99, za obsežna tržna gibanja (pakiranje  nad  210 litrov) izvaja posebni nadzor proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja na ozemlju Slovenije, sporočajo s Fursa.

Prijava davčnemu organu

Oseba, ki proizvaja, predeljuje, skladišči ali prevaža te izdelke, mora vsako proizvodnjo, predelavo, skladiščenje in gibanje izdelkov prijaviti davčnemu organu najmanj tri delovne dni pred njenim začetkom, zagotoviti, da gibanje izdelkov spremlja komercialni dokument in voditi evidenco proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja teh izdelkov.

Photo of a truck driving at dusk/motion blur

Podrobnejši  način  in  oblika  prijave ter  vsebina  in  vodenje  evidenc  proizvodnje,  predelave, skladiščenja in gibanja teh izdelkov  na  ozemlju  Slovenije, bo določen s podzakonskim aktom.

Do takrat pa velja, da osebe, ki prevažajo izdelke po ozemlju Slovenije, vsako gibanje prijavijo davčnemu organu v elektronski obliki na naslov n101.fu@gov.si.

Prijava na izobraževanje

Za te osebe lahko vloži prijavo tudi  pooblaščenec  (npr.  za tujega  prevoznika  naročnik ali  prejemnik izdelkov  v  Sloveniji).

Če opravljate dejavnost trgovine na debelo z izdelki, kot so različna olja in nepredelan tobak, dovoljenja za poseben trošarinski nadzor ne potrebujete več.

Klikni in deli

Osebe,  ki  proizvajajo,  predelujejo  ali  skladiščijo izdelke  predložijo  prijavo  le  pred  prvim opravljanjem  dejavnosti  ter  ob  spremembah  opravljanja  dejavnosti,  ki  vplivajo  na  vsebino podatkov iz prijave (kot npr. novi izdelki, nova lokacija), so še zapisali.

Preberite tudi:

Prijava na izobraževanje

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja