Go to Top

Archives

Tag Archives: regres za malico

Krajši delovni čas – pripadata vam odmor in regres!

Krajši delovni čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi Krajši delovni čas je čas, ki je krajši od polnega delovnega časa. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas. Te pravice in obveznosti uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Nadaljuj z branjem