Go to Top

Archives

Tag Archives: Avtorski članki

Preverite kaj je pomoč de minimis in kdo je upravičen do te pomoči?

Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je potrebno upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč. Informativni izračun dohodnine Uredbe, ki urejajo de minimis pomoč in znesek dodelitve pomoči: Uredba (EU) št. 1407/2013 (»klasična« de minimis pomoč). Do 200.000 EUR pomoči; Uredba (EU) št. Nadaljuj z branjem

Nepravočasno izplačilo regresa

Ali ste že dobili izplačan regres za leto 2019? Kaj lahko storite, če regresa za leto 2019 še niste dobili izplačanega? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres. Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Regres v višini 886,63 evra dobil vsak, Nadaljuj z branjem

Ste prejeli izplačilo regresa pred 4. majem 2019?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Informativni izračun dohodnine V primeru, da ste dobili Nadaljuj z branjem

Zaščitene kategorije delavcev – kdo so?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju obravnava zaščitene kategorije delavcev. Informativni izračun plače Med zaščitene kategorije delavcev ZDR-1 v posebnem poglavju našteva: ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih) nosečnice in starši delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti invalidi starejši delavci Varstvo žensk: Zakon ureja prepoved opravljanja podzemnih del in določa, da Nadaljuj z branjem

Nadurno delo – kaj je, kdo ga lahko opravlja in v katerih primerih?

Nadurno delo je delo, ki ga delavec opravlja preko polnega delovnega časa. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Izjemoma je lahko z zakonom ali kolektivno pogodbo določen krajši polni delovni čas (krajši od 40 ur), vendar ne manj kot 36 ur na teden. Slednje velja za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali Nadaljuj z branjem

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča – še do 1. 4. 2020

Če prodajate gradbeno zemljišče, ste morda zavezanec za plačilo davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča. Preverite ali je temu tako. Informativni izračun plače Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča Gre za davek, s katerim se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob prodaji štejejo za gradbena zemljišča. Davčni zavezanec je prodajalec zemljišča, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Obveznost plačila davka je uvedel Zakon za Nadaljuj z branjem

Namestitev klimatske naprave v večstanovanjski stavbi – ali potrebujemo dovoljenje sosedov?

V teh vročih dneh se marsikdo odloča za nakup klimatske naprave. Poleg cene klimatske naprave in stroškov montaže pa marsikoga pesti tudi vprašanje ali je za namestitev potrebno pridobiti kakršnokoli dovoljenje. Informativni izračun dohodnine Če prebivamo v lastni stanovanjski hiši, so skrbi odveč. Nekoliko drugačen pa je primer, ko prebivamo v večstanovanjski stavbi z različnimi lastniki. Pri namestitvi klimatske naprave gre namreč v večini primerov za poseg v skupne dele Nadaljuj z branjem

Odkrijte podjetništvo na dopustu

Na dopustu je čas za odklop. Oddahnemo si od rutinskih delovnih opravil, doma, ljudi, ki jih srečujemo vsak dan. To je čas, ko se posvečamo družini, stvarem, ki jih radi počnemo, nikamor se nam ne mudi. To je tudi čas, ko imamo v glavi prostor o razmisleku o novih stvareh. Informativni izračun plače Dopust je hkrati tudi čas, ko imamo čas razmišljati o svoji karierni poti, o delovnem mestu, o Nadaljuj z branjem

Računanje in tek rokov v upravnih postopkih

Posamezniki in pravne osebe se lahko vsakodnevno znajdemo kot stranke v različnih upravnih postopkih. Organi javne uprave namreč v upravnih postopkih odločajo o naših pravicah, obveznostih in pravnih koristih. Informativni izračun plače Kot subjekt v upravnem postopku tako nastopamo v številnih vsakdanjih situacijah, na primer ko: zaprosimo za izdajo potnega lista, vložimo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, štipendije, prijavimo začasno prebivališče, prejmemo odločbo o storjenem Nadaljuj z branjem

Razmišljate o preoblikovanju podjetja iz s.p. v d.o.o.?

Preoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o. je smiselno zato, ker je družbeniku v kapitalski družbi (d.o.o.) zagotovljena večja varnost. Podjetnik posameznik odgovarja z vsem svojim premoženjem v kolikor podjetje zapade v finančne dolgove. Poleg odgovornosti, pa so še razlogi za preoblikovanje: manjše davčne obremenitve pri večjih dobičkih ter širitev dejavnosti. Namreč s širitvijo dejavnosti, se večajo stroški, več je vloženega kapitala, posledično pa je s tem tudi več odgovornosti. Informativni Nadaljuj z branjem

Turistična potovanja prebivalcev Slovenije v letu 2018

Statistični urad Republike Slovenije je pred kratkim objavil podatke o turističnih potovanjih Slovencev v letu 2018. Tudi v letu 2018 smo po ugotovitvah urada potovali več in bolj pogosto kot leto poprej. Poglejmo koliko, kam in kako smo potovali. Informativni izračun plače Zasebna potovanja v letu 2018 V primerjavi z letom 2017, smo prebivalci Slovenije v letu 2018 opravili za 7 % več zasebnih potovanj. Skupaj smo se tako na Nadaljuj z branjem

Rezidentski status pravnih in fizičnih oseb – kdo se šteje za davčnega rezidenta Republike Slovenije?

Rezidentski status posameznikov in pravnih oseb (rezident / nerezident) vpliva na njihove davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Kdor je davčni rezident Slovenije, je tako zavezan za plačilo davkov v Sloveniji. To velja tako za davke od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Informativni izračun dohodnine Katere fizične osebe se štejejo za davčne rezidente Republike Slovenije, določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Zakon o Nadaljuj z branjem

Definicija stalne poslovne enote za namene obdavčitve pri davku na dodano vrednost

Kaj se šteje in kako se določi stalna poslovna enota za namene obdavčitve pri davku za dodano vrednost? Kako obračunati davek na dodatno vrednost v primerih stalnih poslovnih enot? Kaj je stalna poslovna enota in zakaj je pomembna? Pojem stalne poslovne enote je pomemben pojem v sistemu davka na dodano vrednost (DDV) na območju Evropske Unije (EU). Gre za enoten pravni pojem EU, zato razlaga pojma ni prepuščena posamezni državi članici. Nadaljuj z branjem

Podjetniki, datum ustanovitve podjetja določite sami!

Samostojni podjetniki morajo pri postopku registracije podjetja določiti datum ustanovitve podjetja. To je dan, ki bo naveden v registru podjetij AJPES, kot datum ustanovitve podjetja. Torej lahko tudi datum, ko bo oseba-samostojni podjetnik zavarovana v svojem podjetju in bo iz naslova samozaposlitve, pričela s plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje. Samostojni podjetnik na postopku na VEM točki lahko določi datum vpisa s.p. v register podjetij, naslednji dan od dneva, ko opravlja Nadaljuj z branjem