Go to Top

Ste nezadovoljni s storitvijo turistične agencije?

Poskrbite za svoje pravice!

Na vrhuncu poletne turistične sezone se večina od nas ukvarja z mislijo na dopust. Žal pa se nemalokrat zgodi, da se s potovanja vrnemo razočarani, saj destinacija ali namestitev, ki smo jo izbrali, ni zadovoljila naših pričakovanj oziroma ni ustrezala opisu v katalogu ali na spletni strani turistične agencije oziroma organizatorja potovanja.

Kaj lahko storimo v tem primeru?

Tako Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) kot tudi Obligacijski zakonik (OZ), ki v svojem posebnem delu ureja pogodbo o organiziranju potovanja, dajeta potrošniku oziroma stranki pravico zahtevati sorazmerno znižanje cene, če so bile storitve opravljene nekvalitetno ali nepopolno. Seveda pa je potrebno za uspešno uveljavljanje znižanja cene ali celo popolnega vračila plačanega zneska slediti predpisanemu postopku.

Zakon o varstvu potrošnikov tako določa, da je potrošnik dolžan v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Organizator potovanja ali prodajalec pa sta po prejemu pritožbe dolžna v najkrajšem možnem času narediti vse potrebno za odpravo izpostavljenih pomanjkljivosti.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Šele, če smo se pritožili na kraju samem in pomanjkljivosti niso bile odpravljene, lahko zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavljamo sorazmerno znižanje cene ali popolno vračilo plačanega zneska. Zahtevek je pri agenciji oziroma organizatorju potovanja potrebno vložiti pisno in najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju, do vračila celotnega vplačanega zneska pa smo upravičeni le, če sta obseg ali kakovost storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju.

Za uspeh s pritožbo in posledično znižanje ali vračilo plačanega zneska bo potrebno izkazati, da smo se zaradi napake oziroma nepopolne ali nekvalitetne storitve pritožili že na kraju samem ter da pomanjkljivosti kljub temu niso bile odpravljene. Ravno zaradi tega je bistvenega pomena, da pritožbo na kraju samem podamo v pisni obliki ter da pridobimo ustrezno potrdilo, da smo pritožbo oddali, saj bo to bistveno olajšalo dokazovanje.

Ob tem je potrebno omeniti še, da so turistične agencije dolžne reklamacije rešiti v največ osmih dneh ter da vložena zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva tudi povrnitev morebitne škode.

Pripravila: Ana Marija Pavlović, univ. dipl. prav.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja