Go to Top

Na voljo spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte. Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 74,2 milijona evrov. S tem naj bi podprli najmanj 150 inovativnih projektov.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kako napisati poslovni načrt?

Več informacij

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih strategije pametne specializacije.

S tem se želi doseči pospeševanje inovacij, skrajšanje časa od ideje do trga, krepitev konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih ter novih verigah vrednosti in povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Pri pripravi poslovnega načrta, ki ga podjetje potrebuje za kandidaturo na razpisu, vam pomagamo na Dati. Lahko se udeležite brezplačnega seminarja, lahko pa se odločite za individualno podjetniško svetovanje. Naši strokovnjaki za razpise pa vam bodo priskočili na pomoč tudi pri iskanju morebitnih partnerjev za prijavo na razpis.

Prijava na izobraževanje

Kdo je upravičen do spodbud za raziskovalno razvojne projekte?

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, (kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja. Vsi ostali pogoji za kandidiranja so natančneje pojasnjeni v besedilu razpisa.

raziskovalno razvojne projekte

Do sredstev za raziskovalno razvojne projekte je upravičeno tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

Okvirna skupna višina sredstev, namenjenih za raziskovalno razvojne projekte, je 74,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 80 odstotkov oziroma 59,4 milijona evrov.

Predvidena je podpora najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja