Go to Top

REK obrazci: FURS napoveduje poostren nadzor

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Delodajalcem grozi visoka finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let.

Za poostren nadzor nad REK obrazci so finančni inšpektorji odločili zato, ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika. Če ste v dvomih, ali vam delodajalec plačuje prispevke, to lahko enostavno preverite. Kako, pojasnjujemo v prispevku Prispevki za socialno varnost: Sumite, da vam jih delodajalec ne plačuje?.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Nimate izkušenj z zaposlovanjem in ne veste, kaj so REK obrazci? Vse izveste na Abecedi poslovanja!

Več informacij

Nadzor nad REK obrazci

Na dan izplačila plače oziroma drugih dohodkov mora delodajalec davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev, ki vsebuje obračun akontacije dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. REK obrazci so namreč podlaga, na kateri FURS evidentira obveznosti plačila prispevkov.

Mobilne enote FURS bodo v drugi polovici septembra na terenu zato preverjale, ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Inšpektorji načrtujejo, da bodo po vsej Sloveniji opravili več sto nadzorov nad REK obrazci.

rek obrazciČe bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke.

Če pa bodo inšpektorji ugotovili, da plače dejansko niso bile izplačane in da torej delodajalcem REK obrazcev ni bilo treba predložiti, bodo o tem obvestili Inšpektorat za delo. Le-ta je namreč pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki ne izplačajo plače svojim zaposlenim in s tem kršijo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Prijava na izobraževanje

Kaj sploh so REK obrazci in na kaj morate biti delodajalci pri njih pozorni, razlagamo na Abecedi poslovanja. Vse začetne informacije o zaposlovanju novih sodelavcev pa podjetniki lahko dobite tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Prijava na izobraževanje

Če REK obrazci niso oddani, delodajalce čakajo stroge kazni

Če REK obrazi niso oddani, pa bi morali biti, so za delodajalca zagrožene visoke globe. In sicer od 800 do 30.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 600 do 4.000 evrov.

Na FURS opozarjajo, da “neplačevanje prispevkov za socialno varnost lahko predstavlja kršitev temeljnih pravic delavcev in se obravnava kot kaznivo dejanje v skladu s 196. členom Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.”

Kdo so tisti, ki ne oddajajo REK obrazcev?

Na FURS si že več let prizadevajo, da bi zmanjšali število delodajalcev, ki prispevkov ne obračunavajo na predpisan način. Od 1. 1. 2015  do 30. 6. 2017 je bilo v 2.086 nadzorih ugotovljenih za več kot 40 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti.

Izkazalo se je, da so izvedeni nadzori nad REK obrazci bistveno pripomogli k temu, da delodajalci izpolnjujejo svoje obveznosti. Samo v lanskem letu se je v primerjavi z letom 2015 število nepredlagateljev REK obrazcev zmanjšalo za 15 odstotkov.

Poleg nadzorov pa FURS mesečno objavlja tudi seznam delodajalcev, ki ne predlagajo REK obrazca za izplačilo plač. Od prve javne objave nepredlagateljev leta 2013 pa do danes se je njihovo število zmanjšalo za 23,4 odstotka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja