Go to Top

Register se vzpostavlja: Kdo mora sporočiti dejanskega lastnika?

Že lani je v veljavo stopil prenovljeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Ta poslovnim subjektom nalaga novo obveznost. In sicer bodo ti morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Te podatke pa bodo morali vpisati tudi v poseben register dejanskih lastnikov, ki ga vzpostavlja Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Podjetniki, že poznate vse vaše obveznosti?

Več informacij

Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti? Da ne boste poslovali nepravilno, za vas pripravljamo koristne seminarje Abeceda poslovanjaNa kaj moram biti pozoren kot normiranec ter Podjetnik sem – kaj pa zdaj.

Prijava na izobraževanje

Ugotavljanje dejanskega lastnika je bila kot obveznost uvedena že s starim zakonom. V okviru izvajanja pregleda stranke so to obveznost že do sedaj izvajali zavezanci po starem zakonu. Z novim ZPPDFT-1 pa se ta obveznost razširja tudi na vse poslovne subjekte. To pa so gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ter tuje ustanove, skladi in podobni pravni subjekti tujega prava.

Omenjeni poslovni subjekti morajo torej vzpostaviti evidenco svojih dejanskih lastnikih. Časa za to imajo še dober mesec dni, in sicer do 19. novembra 2017. Ste že seznanjeni s tem, kdo je dejanski lastnik?

Komu ni treba sporočiti podatkov o dejanskem lastniku?

Podatkov o dejanskih lastnikih ni potrebno urediti naslednjim poslovnim subjektom:

Register bo aktiven prihodnje leto

registerPodatke o dejanskih lastnikih morajo biti vpisani v register. Tega bo Ajpes vzpostavil najkasneje do 19. januarja 2018. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih v register bo uporabnikom na voljo od 19. novembra 2017 dalje. Vpis pa morajo zavezanci opraviti najkasneje do 19. januarja prihodnje leto, ko bodo podatki iz registra tudi dostopni.

Poslovni subjekti, ki so ustanovljeni na novo, morajo podatke v register dejanskih lastnikov vpisati v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register. Prav tako se v roku osmih dni v register vpišejo morebitne spremembe lastništva.

Kaj pa, če podatki o lastništvu ne bodo ustrezno urejeni?

Zakon za primere, ko podatki o dejanskih lastnikih ne bodo urejeni na predpisan način, predpisuje tudi denarne kazni. Sankcije za zavezance, ki ne vzpostavijo evidence dejanskih lastnikov se gibljejo med 6.000 evrov in 60.000 evrov za pravne osebe oziroma od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. Z globo od 12.000 do 120.000 evrov pa je lahko kaznovana pravna osebe, če ne hrani dokumentacije o dejanskih lastnikih. Podatke o svojih dejanskih lastnikih morajo poslovni subjekti namreč hraniti pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja