Go to Top

Prokurist in obdavčitev

Prokurist je poslovni pooblaščenec in zastopa podjetje. Njegova pooblastila so omejena že po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kakšna pa je obdavčitev prokurista? 

prokuristDURS razlikuje prokurista, ki vodi družbo in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in prokurista, ki samo zastopa družbo proti tretjim osebam. Dohodki za storitev prokuristov in direktorjev se sicer štejejo za dohodek iz zaposlitve.

Prokurist, ki vodi družbo

Dohodki prokurista, ki ima sklenjeno pogodbo o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Povračilo stroškov se pri tem ne všteva v osnovo tega dohodka, pod pogoji in do višine, ki jo določi vlada. Kot dohodek iz zaposlitve se štejejo tudi vse bonitete, ki jih prokurist prejme na podlagi take zaposlitve.

Prokurist, ki zastopa družbo

Dohodki prokurista, ki samo zastopajo družbo, se štejejo za dohodke iz drugega delovnega razmerja.  Med te dohodke se štejejo plačila v zvezi z opravljanjem dela in zanje plačnik davka plača akontacijo dohodnine.

Za dohodke iz drugega delovnega razmerja mora izplačevalec dohodka izračunati in plačati dohodnino po stopnji 25 odstotkov. Pri akontaciji dohodnine se upošteva zmanjšanje davčne osnove v višini 10 odstotkov normiranih stroškov.

Pripravila M. Guček

Prijava na izobraževanje

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Kategorije Kadri Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja