Go to Top

Program LIFE namenjen izključno okolju

Že poznate program LIFE? Evropski program financira okoljske projekte in na ta način prispeva k trajnostnemu razvoju. Namenjen je tako zasebnim podjetjem in negospodarskim organizacijam, kot tudi javnim ustanovam. Za projekte v Sloveniji je v obdobju 2014-2017 namenjenih okrog 25 milijonov evrov. Postopki pridobivanja evropskih sredstev so v nasprotju z nacionalnimi sredstvi praviloma dolgotrajnejši. V obeh primerih pa brez dobrega poslovnega načrta ne bo šlo. Nasvete za to, kako ga napisati, dobite na našem brezplačnem izobraževanju.

Prijava na izobraževanje

Kaj sploh je program LIFE?

Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Organizacijam in podjetjem za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, že 25 let namenja nepovratna sredstva.

>> kratka video predstavitev programa LIFE

program LIFE

Prvi projekti iz Slovenije so bili na razpis Evropske komisije prijavljeni leta 2000. Za vse razpise odtlej je bilo značilno, da je bilo iz Slovenije prijavljenih sorazmerno malo projektov in da je bilo tudi med temi malo uspešnih. Iz programa LIFE smo torej pridobili manj nepovratnih sredstev, kot jih je bilo rezerviranih.

Se pa stanje z leti izboljšuje, na kar opozarjajo na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot pravijo, je Slovenija na razpisu LIFE 2016 zasedla drugo mesto pri črpanju evropskih sredstev za okoljske projekte. Pri tem pa so bila ob reševanju okoljskih problemov ustvarjena tudi nova zelena delovna mesta.

Da bi tudi v letošnjem letu slovenski podjetniki oziroma projekti lahko uspešno pridobili evropska sredstva, na okoljskem ministrstvu v decembru pripravljajo posebna informativna dneva, na katerih bo program LIFE predstavljen. Udeleženci bodo imeli možnost spoznati načine za pridobivanje nepovratnih sredstev za okoljske projekte. Svoje izkušnje pa bodo delili tudi izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov.

Katere projekte podpira program LIFE?

Program LIFE podpira predvsem:

  • pilotne projekte, pri katerih se uporabljajo ustrezne, stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi;
  • predstavitvene projekte, ki vpeljejo v prakso, preizkusijo, ocenjujejo in razširjajo ukrepe, metodologije ali pristope, ki so novi, in bi jih bilo mogoče v podobnih okoliščinah uporabiti tudi drugje;
  • projekte najboljše prakse, pri katerih se uporabljajo učinkovite in sodobne tehnike, metode in pristopi;
  • projekti za informiranje, onesveščanje in razširjanje informacij.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja