Go to Top

Prihranki, ki jih je prinesla odprava administrativnih ovir

V vladni brošuri Znižanja zakonodajnih bremen pišejo, kakšne ter kolikšne prihranke je prinesla odprava administrativnih ovir. Uvedba pavšalne obdavčitve je denimo prinesla 6,5 milijona evrov prihranka ter administrativne poenostavitve za mikro in mala podjetja, ukinitev obveznih posredovanj obvestil o potrebah in o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah pa je realizirala 0,4 milijona evrov prihranka. Vas zanima, kakšni so še ostali prihranki in kateri birokratski postopki so (samostojnim) podjetnikom ter ostalim fizičnim osebam že oziroma nam bodo prikrajšani?

izobraževanje

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Smo v vas prebudili zanimanje?

Več informacij

Pisali smo že, da je vlada na področju gospodarstva in kohezije v šestletnem obdobju vsako leto ustvarila 13 milijonov evrov prihrankov zaradi odprave administrativnih ovir. Prihranki pa so se dogajali tudi na področjih, kot so delovno pravo, finance, pravosodje, sociala in javna uprava.

Odprava administrativnih ovir: delovno pravo

odprava administrativnih ovirNa področju delovnega prava so bili realizirani prihranki v višini 82,5 milijonov evrov.

Iz naslova brezplačnega spletnega orodja za oceno tveganja so na letni ravni realizirali prihranek v višini 6,1 milijona evrov, iz poenostavitve za samozaposlene na področju varnosti in zdravja pri delu pa skoraj 55 milijonov evrov.

Ukrepi na področju delovnega prava so iz naslova ukinjenega obveznega posredovanja obvestil o potrebah in o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah realizirali 0,4 milijona evrov prihranka, z ukinitvijo obveznega posredovanja izdane napotnice Inšpektorata RS za delo s strani študentskih servisov pa dobrega 2 milijona evrov, administrativna olajšava je tako prinesla ukinitev posredovanja 1,2 milijona napotnic na letni ravni. Na področju poenostavitve študentske prehrane se je na letni ravni realno prihranilo 4,5 milijona evrov.

Pridite in se naučite osnov knjigovodstva!

Sporočanje odsotnosti brezposelnih oseb preko sodobnih telekomunikacijskih poti je prineslo 0,1 milijona evrov, finančna in časovna razbremenitev delavcev in delodajalcev v okviru Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa je prinesla 4,7 milijona evrov prihranka. Poenostavitve na področju uveljavljanja socialnih pravic (obvezna izmenjava podatkov med državama) so prinesle 6,4 milijonov evrov realiziranega prihranka, pot do enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za tujce na enem mestu prek ene vloge pa je prinesla dobrega dva milijona evrov prihranka. Vas zanima tudi, da se dnevnim migrantom obeta zmanjšanje davčne osnove?

Odprava administrativnih ovir: finance

Na področju financ so bili realizirani prihranki v višini 77,5 milijona evrov na letni ravni. Največji nadaljnji potencial predstavlja ukrep poenostavitve postopkov izvajanja javnih razpisov v višini dobrega 5,5 milijonov evrov. Najpomembnejši realizirani ukrepi s področja financ so naslednji:

Pridite in se naučite osnov knjigovodstva!

  • Informatizacija vlog in poročil preko sistema e-Davki, ki so prinesli 28,2 milijona evrov realiziranega prihranka na letni ravni, 3,2 milijona manj fotokopij ter poenostavljeno komunikacijo med davčnimi zavezanci in Finančno upravo RS (Furs).
  • Ukinitev dnevnega polaganja gotovine za pravne osebe je prinesla 11,7 milijona evrov prihranka na letni ravni.
  • Vzpostavitev e-vročanja na Fursu pa 0,2 milijona evrov.
  • Uvedba pavšalne obdavčitve je prinesla 6,5 milijona evrov prihranka ter administrativne poenostavitve za mikro in mala podjetja.
  • Poenostavitev sistema plačevanja obveznih dajatev pa dobrih 5 milijonov evrov prihranka, in sicer se je število predračunov iz števila 14 zmanjšalo na 4 (torej se je zmanjšalo število plačilnih nalogov iz 14 na 4)

Odprava administrativnih ovir: pravosodje

Področje pravosodja je prineslo realizirane prihranke v višini dobrih 61 milijonov evrov. Od tega so samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja zaradi poenostavitve postopkov prisilne poravnave ustvarili 2,6 milijonov evrov prihranka, skoraj 90 odstotkov vlog zemljiške knjige poteka elektronsko, administrativna bremena pa so se zaradi uvedbe eZemljiške knjige zmanjšala za 5,5 milijona evrov.

Pridite in se naučite osnov knjigovodstva!

Odprava administrativnih ovir: sociala

Na področju sociale je skupno prišlo do 19,6 milijona evrov realiziranega prihranka, največ z naslova vložitve enotne vloge na enem mestu (eSociala), pa tudi poenostavitvijo postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravice do prenesenega starševskega dopusta prineslo 0,4 milijona prihranka. Morda vas zanima tudi članek Dodatni očetovski dopust za očete otrok letnik 2010 in več.

Pavšalna obdavčitve je prinesla prihranek: 6,5 mio evrov in manj administracije za mala podjetja!

Klikni in deli

Odprava administrativnih ovir: javna uprava

Področje javne uprave je prineslo realiziran prihranek v višini31,4 milijona evrov, od katerega je bila poenostavitev postopka ustanovitve, spremembe ali izbrisa podjetja (e-Vem) eden izmed najpomembnejših realiziranih ukrepov, ki je prinesel skoraj tretjino prihrankov, in sicer 10,7 milijona evrov. Krajši, enostavnejši in preglednejši postopki e-javnih naročil pa so prinesli prihranek v višini 18,1 milijona evrov, beležijo pa tudi 90 odstotkov manj potrdil in nakazil ter 25 odstotkov manj pritožb in zahtevkov za revizijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja