Go to Top

Prevoz na delo za študente zniža dohodnino

Prevoz na delo za študente lahko zniža osnovo za izračun dohodnine

Prevoz na delo za študente delodajalci sicer stroškov za prevoz na delo za študente ne plačujejo. Dijaki in študenti pa imajo poleg splošne, dodatne splošne in posebne osebne davčne olajšave pravico do uveljavljanja stroškov, ki so nastali v povezavi z opravljanjem dela. Te olajšave in stroški jim znižajo osnovo dohodnine. Velja seveda tudi za dijake.

Kakšen je strošek delodajalca za študentska dela in kolikšen neto dohodek študenta oziroma dijaka, lahko enostavno in hitro preverite z našim kalkulatorjem.

Kalkulator za študentsko delo

Prevoz na delo za študente, znižanje dohodninske osnove s potnimi stroški

Študenti si lahko dohodninsko osnovo nižajo v primeru vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter z 10-odstotnimi normiranimi stroški, katere upravičenosti ni treba posebej dokazovati. Za znižanje osnove za dohodnino 2017 je sicer prepozno, še vedno pa je čas, da si uredite vse potrebno, da boste olajšavo uveljavljali za dohodnino 2018. Seveda vas bomo pravočasno na to opozorili, zato se prijavite na prejemanje naših e-novic.

Pri uveljavljanju olajšav pri dohodnini vam lahko pomagajo naši izkušeni davčni svetovalci!

Poleg teh pa Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) študentom prizna tudi dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so nastali v zvezi z opravljanjem dela. Napovedi za odmero dohodnine oziroma ugovoru na informativni izračun morajo v tem primeru priložiti dokazila, ki se razlikujejo glede na uporabljeno vrsto prevoza.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Katera dokazila potrebujete?

Že letos torej pomislite na dohodnino 2018 in priskrbite dokazila o poti na študentsko delo. Ko študent uporabi javno prevozno sredstvo, mora predložiti:

  • vozovnico,
  • delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in
  • poročilo o prisotnosti na delu.

Ko študent uporabi lastno prevozno sredstvo, mora predložiti:

  • delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela,
  • poročilo o prisotnosti na delu
  • pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva,
  • podatke o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da so podatki v njej resnični in pravilni.

Veste, da mora delodajalec zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom ter občasnim delavcem, usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela?

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Prevoz na delo za študente, samo za poti, daljše od 1 km

prevoz na delo za študentePri uveljavljanju stroškov po podatkih FURS-a veljajo naslednje omejitve:

  • praviloma se prizna povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza,
  • če je mesto opravlja dela od zavezančevega prebivališča oddaljeno vsaj en kilometer,
  • če zavezanec iz utemeljenih razlogov, kot so pomanjkanje javnega prevoza ali pa časovno neustrezen vozni red, ni mogel uporabiti javnega prevoza, mu FURS prizna 0,18 evra za vsak kilometer poti.

Študentje, razmislite, ali ni morda bolj smiselno razmisliti o drugačni obliki opravljanja dela, recimo osebnem dopolnilnem delu ali kratkotrajnem delu. A pozor: možnosti študentskega s.p. ni več in če študent odpre s.p., izgubi nekatere študentske pravice. Vse podrobne vidike samozaposlitve razložimo na brezplačnem izobraževanju.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Pripravili: davčni svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja